Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

12 nowych inwazyjnych gatunków obcych

2 sierpnia 2017 r. lista inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii została rozszerzona o 12 nowych gatunków. Niektóre z nich występują w Polsce. Zmiana została wprowadzona na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej aktualizującego wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii.

gdoś 2

Pełna lista inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii >>>

Lista inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii została przyjęta przez Komisję Europejska po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. inwazyjnych gatunków obcych, złożonego z przedstawicieli państw UE.

Gatunki te zostały zaproponowane przez poszczególne państwa członkowskie i uzyskały pozytywną ocenę Forum Naukowego powołanego przez Komisję Europejską. Dla każdego z tych gatunków opracowana została analiza ryzyka, zgodne z wymogami unijnymi.

Wobec gatunków umieszczonych na liście inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii, obowiązują następujące zakazy:

Więcej informacji na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.