Źródło: Ministerstwo Środowiska

150 mln euro do wykorzystania z POIiŚ na gospodarkę wodno-ściekową

915292fadc5eb308b35dd6ef34898a7d

20 września 2013 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Wnioski można składać od 21 października do 31 grudnia 2013 roku.

Do wykorzystania z Funduszu Spójności jest 150 mln euro. Alokacja przeznaczona jest na dwa typy projektów:

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne.

Miejsca składania wniosków, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe podane są w ogłoszeniu.

Link do ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XI runda konkursowa