Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

21 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów. Święto zostało ustanowione w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uświadamiania znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety. W 2017 r. dzień ten jest poświęcony lasom jako źródłu energii. Właśnie zrównoważona gospodarka leśna jest kluczem do zwiększenia roli lasu, jako źródła energii odnawialnej.

Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie

Międzynarodowy Dzień Lasów przypomina jak ważny jest las w życiu każdego człowieka. Lasy dostarczają czystego powietrza i wody, zapewniają różnorodność biologiczną oraz strzegą przed zmianami klimatycznymi. Dla wielu ludzi są również źródłem pokarmu, miejscem schronienia i pracy. Życie na Ziemi w dużej mierze jest możliwe dzięki lasom.

Polska jest w czołówce państw europejskich pod względem powierzchni lasów, które zajmują już ponad 29% powierzchni kraju, a każdego roku sadzonych jest ponad 500 milionów drzew.

W 2017 r. Międzynarodowe Dni Lasów są poświęcone lasom jako źródłu energii. Właśnie zrównoważona gospodarka leśna jest kluczem do zwiększenia roli lasu, jako źródła energii odnawialnej. Nadal, jak informują przedstawiciele FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa),  prawie połowa światowej produkcji drewna jest zużywana do gotowania, ogrzewania czy wytwarzania energii elektrycznej. Lasy dysponują zapasem energii dziesięciokrotnie przewyższającym roczne zużycie energii na całym świecie.