Źródło: Anna Krasoń, CKPŚ

23 parki narodowe otrzymały wsparcie z funduszu leśnego

To już kolejny rok wspierania parków narodowych ze środków funduszu leśnego. W tym roku z dofinansowania skorzystały wszystkie 23 parki narodowe. Łącznie realizowane są 42 umowy obejmujące 524 działania na kwotę 68,3 mln zł. Dla wielu parków narodowych taki zastrzyk finansowy to szansa na zwiększenie budżetów i realizację od lat odkładanych działań i inwestycji.

CKPŚ

Na co w tym roku zostaną przeznaczone środki? Priorytetowe kierunki, określone przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych, to przede wszystkim działania czynnej ochrony przyrody, działania przeciwpożarowe, badania naukowe, wykup gruntów, infrastruktura turystyczna i edukacyjna związana z kanalizacją ruchu turystycznego. Plany na ten rok są ambitne. Przykładowo Park Narodowy Gór Stołowych otrzymał dofinansowanie na remont szlaków turystycznych w rejonie Szczelińca i Błędnych Skał (planowana jest wymiana barier, płotów, podestów i kładek). Wigierski Park Narodowy będzie modernizować infrastrukturę na polach biwakowych oraz wybuduje nową i wyremontuje istniejącą infrastrukturę turystyczną na zielonym szlaku „Wokół Wigier”. Już wkrótce turyści będą korzystać tam z nowych ławostołów, kładek, pomostów i sanitariatów. Zmodernizowane zostaną także leśne parkingi. W tegorocznej edycji programu udzielono finansowania nie tylko na działania inwestycyjne kanalizujące ruch turystyczny celem ochrony przyrody. W Poleskim Parku Narodowym pieniądze przeznaczone zostaną na działania czynnej ochrony przyrody, począwszy od działań z zakresu ochrony lasu (takich jak wykładanie drzew pułapkowych i zakup feromonów na szkodniki wtórne czy grodzenie upraw przed zwierzyną), poprzez hodowlę sadzonek w szkółkach leśnych, a skończywszy na cięciach pielęgnacyjnych, sanitarnych i usuwaniu ekspansywnych, obcych gatunków (czeremcha amerykańska).

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się także działania obejmujące palikowanie sadzonek, konserwację i wywieszenie skrzynek dla ptaków, utrzymanie i doposażenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, ustawienie tablic edukacyjnych. Sporą grupę stanowią również kosztowne działania przeciwpożarowe w parkach: remont dojazdów pożarowych, zakup i utrzymanie specjalistycznego sprzętu gaśniczego, konserwacja pasów przeciwpożarowych czy utrzymanie systemu łączności. Dodatkowo dofinansowane zostały partole lotnicze, obsługa punktów alarmowo-dyspozycyjnych oraz prowadzenie systemu obserwacji przeciwpożarowej.

W związku z wyjątkowymi szkodami, które w niektórych parkach narodowych wyrządziły sierpniowe huragany, dyrektor generalny LP zakwalifikował do realizacji w tym roku również prace związane z usuwaniem ich skutków.

CKPŚ

W tegorocznej edycji uznanie zyskały także projekty obejmujące badania naukowe. Łącznie na ten cel trafi 5,7 mln zł. Badania dotyczą wielu aspektów przyrodniczych związanych ze stanowiskami leśnymi. Na szczególną uwagę zasługują badania genetyczne i telemetryczne populacji bielika, głuszca, cietrzewia, wilka, rysia i niedźwiedzia, realizowane m.in. w Wigierskim, Babiogórskim, Karkonoskim, Tatrzańskim i Gorczańskim Parku Narodowym. Wyniki badań mają przynieść informacje ilościowe i jakościowe na temat badanych gatunków, celem praktycznego wykorzystania ich w ochronie przyrody.

Prace terenowe w parkach narodowych związane z realizacją działań potrwają do połowy grudnia, a rozliczenie umów zostanie zakończone w lutym 2018 r.