ikona

„Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. Pierwszego Pułku Strzelców Konnych”

Stowarzyszenie KSOPiT rozpoczęło swoją działalność 12.10.2007, dzięki pasji  entuzjastów jeździectwa. Jego członkami są  jeźdźcy i hodowcy z terenu Południowego Podlasia, kultywujący tradycję i historię jazdy polskiej oraz propagujący potrzebę ochrony przyrody.

Stowarzyszenie

Grupa entuzjastów jeździectwa postanowiła sformalizować swoje pasje i tak w październiku 2007 roku, w Międzyrzecu Podlaskim  powstało Stowarzyszenie KSOPiT.
Jego działacze nawiązali współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwami: Międzyrzec Podlaski, Sarnaki, Łuków, Radzyń Podlaski, Biała Podlaska a także Burmistrzem Miasta Międzyrzec Podlaski i Wójtem Gminy Międzyrzec Podlaski, Starostami Powiatów Bialskiego, Łosickiego, Łukowskiego i Radzyńskiego.

DSC_2142

Konna Straż

Stowarzyszenie wyrosło na gruncie jeździeckim, a członkowie to jeźdźcy i hodowcy z terenu Południowego Podlasia od dawna spotykający się na rajdach, zawodach konnych, uroczystościach patriotycznych. Wielu wyrosło z Akademickich Klubów Jeździeckich, gdzie żywe były tradycje kawaleryjskie, korzystali również z doświadczeń Konnych Straży Ochrony Przyrody – Bieszczadzkiej i Roztoczańskiej oraz Konnej Straży w powiecie wołomińskim.
Tak oto powstała formacja konna jednolicie umundurowana i wyszkolona, której członkowie działają jako wolontariusze, dysponujący własnymi końmi i rzędami.

 

Ochrona Przyrody

Jednym z celów działaczy KSOPiT jest propagowanie ochrony przyrody, w kierunku którego podejmują konkretne działania.
Działacze organizują akcje typu: „Sprzątanie Świata „, „Dzień Ziemi”, „Nie wypalajmy traw”.
Zajmują się edukacja leśną i ekologiczną poprzez uczestnictwo, współorganizowanie szkoleń, prelekcji i wycieczek terenowych. Przeciwdziałają zaśmiecaniu lasów, podpaleniom, niszczeniu zasobów przyrody poprzez obecność konnych patroli w terenie, obserwacji i informowaniu odpowiednich służb o naruszeniu przepisów. Upowszechniają turystykę i rekreację, pomagają w tworzeniu ścieżek rowerowych i konnych , a przez obecność konnych patroli w terenie przeciwdziałają dewastacji urządzeń tras turystycznych.

Tradycja

Tu pozwolę sobie zacytować czym dla „Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji” jest tradycja właśnie:
” Kto tradycji nie szanuje niech nas………….pocałuje „Tak brzmiała stara, kawaleryjska żurawiejka śpiewana przez ułanów, szwoleżerów, strzelców i artylerzystów konnych.Dla nas tradycja wspólnego śpiewania to spoiwo łączące nas między sobą, a także nas z historią i następnymi pokoleniami. Piosenki towarzyszą nam na każdym kroku. Kultywujemy tradycje naszej jazdy – staropolskiej, ułańskiej, partyzanckiej – biorąc udział w uroczystościach patriotycznych, świętach narodowych, rocznicach bitew, pielgrzymkach konnych.Poznajemy historię naszej Małej Ojczyzny – Podlasia, odnajdując na niej ślady kopyt koni naszych przodków.Tradycja – to także tradycja jeździecka, to dobre wzory zachowań w stajni, na rajdach, na zawodach, na Hubertusach, to odpowiednie postępowanie z końmi.To tradycje hodowlane, to pamięć o naszych dawnych wybitnych jeźdźcach i hodowcach, a było ich w naszej historii wielu.

Puenta

Grupa ludzi realizująca własne pasje, naucza jednocześnie i zachęca społeczeństwo do poznawania naszej historii, krzewi tradycję i ochronę przyrody.
Wystarczy przejrzeć wydarzenia, w których  KSOPiT uczestniczyła  aby przekonać się, że tego typu organizacje są niezbędne, szczególnie w dzisiejszych czasach, w których codzienny  pęd nie pozwala nam zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad otaczającym nas światem, a nasza historia i kultura idzie w zapomnienie…

Autorką zdjęć jest: Joasia Omelaniuk