światowe dni turystyki bialsko biała

Światowy Dzień Turystyki w Bielsku Białej

W dniu 26.09.2014 odbyły się doroczne obchody „ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI” w auli Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Podobnie jak w latach ubiegłych obchody zostały połączone z rozdaniem nagród w XIII edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane” przebiegającego tego roku pod hasłem przewodnim „Tam gdzie powracam”.

Obchody uświetnił swoją obecnością Prezydent miasta Bielsko-Biała Pan Jacek Krywult, Zastępca Prezydenta Pan Zbigniew Michniowski, oraz inne osoby związane z administracją miasta. Prezydent, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych wręczył wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla promowania walorów regionu i turystyki. Wśród odznaczonych osób znalazł się Szymon Baron – Prezes Bielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, oraz społecznik, wkładający wiele pracy i serca w liczne przedsięwzięcia promujące nasz piękny region.

Dodam tutaj że Szymon jest również jednym z jurorów w prowadzonych na łamach witryny s-nikiel-gojegory.pl konkursach fotograficznych, jak i czynnie wsparł prowadzone na rzecz zbiórki środków na moje dalsze leczenie charytatywnych imprez górskich przebiegających pod hasłem przewodnim „Ludzie gór dla człowieka gór”.

Nie było to jedyne wyróżnienie jakie otrzymał Szymon tego dnia, nieco wcześniej, podczas analogicznej imprezy w żywieckim Pałacu Habsburgów, otrzymał dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2014 roku. Takie samo wyróżnienie otrzymał inny członek PTT Bielsko-Biała Pan Jan Weigel. Serdecznie gratuluję i dziękuję za ich pracę.

 

Podczas Bielskich obchodów wręczone zostały również wyróżnienia dla nauczycieli, którzy w sposób szczególny przyczynili się do promowania wartości turystyki, oraz wrażliwości na piękno naszego regionu, wśród dzieci i młodzieży. Następnie nastąpiło rozstrzygnięcie XIII edycji dorocznego konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”. Protokół jury konkursowego odczytał Pan Jerzy Jurczak, po czym nastąpiło wręczenie nagród laureatom przez Pana Jacka Krywulta.

Nagrody oczekują na wręczenie
Nagrody oczekują na wręczenie

Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano łącznie 298 prac, 81 uczestników, z czego do konkursu zakwalifikowano 290 zdjęć. Jury przyznało 6 miejsc głównych, oraz 5 dodatkowych wyróżnień.

Podobnie jak rok temu konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 16 i powyżej.

 

 

Podział miejsc wyglądał następująco:

W kategorii do 16 lat:
• I nagroda – Jakub Dominas za zdjęcie „Droga na Skrzyczne”
• II nagroda – Kamila Hansel za zdjęcie bez tytułu
• III nagroda – Marta Woźniak za zdjęcie „Zza”

W kategorii powyżej 16 lat:
• I nagroda – Jerzy Pająk za zdjęcie „Usiądź i odpocznij sobie”
• II nagroda – Jacek Śliwka za zdjęcia: „Koniaków”, „Rozproszenie” oraz „W drodze na Rysiankę”
• III nagroda – Bogusław Hruby za zdjęcie „Zachwyt”

Wyróżnienia:

W kategorii wiekowej do 16 lat:
• Natalia Rusin za zdjęcie „Zachód słońca na górze Żar II”
• Weronika Wojtylak za zdjęcie „Król jesiennego lasu”
• Mikołaj Sitarz za zdjęcie „Strażnik beskidzkich pól i łąk”

W kategorii wiekowej powyżej 16 lat:
• Ewa Szczerska za zdjęcie „Olśnienie”
• Sebastian Nikiel za zdjęcie „Pejzaż pisany bielą i wiatrem”

Dodatkowo jury wyróżniło także Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalny nr 1, oraz Szkołę Podstawową nr 26 z Bielska-Białej za liczny udział uczniów tych szkół w konkursie.

Organizatorami konkursu byli: Urząd Miejski w Bielsku – Białej, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej, oraz Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. St. Czerneleckiego.

Gratuluję również wszystkim laureatom. Po części oficjalnej, urozmaicanej przez występy muzyczne i oratorskie dzieci i młodzieży, goście mogli przejść do auli gdzie czekał na nich poczęstunek, oraz na pokonkursową wystawę zdjęć, która będzie dostępna do 28 września na terenie Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej przy ulicy Juliusza Słowackiego 17 (I piętro), a następnie prace będzie można zobaczyć w szkołach, schroniskach górskich, domach kultury i bibliotekach na terenie powiatu bielskiego i miasta Bielsko – Biała.