Źródło: Patronat medialny

BLIŻEJ NATURY 2017 już wkrótce

W terminie od 6 do 26 kwietnia 2017 roku w pawilonie ekspozycyjno-dydaktycznym Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się wydarzenie „BLIŻEJ NATURY 2017”. Wystawę w dniu 6 kwietnia o godzinie 16:00 zapoczątkuje wernisaż.

bn2017

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Rozwoju Miasta Poznania i Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy zapraszają na wystawę pt.: BLIŻEJ NATURY 2017 – WYSTAWA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ARTYSTÓW RZEŹBIARZY INSPIROWANEJ PRZYRODĄ

Organizatorzy: Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy

Kurator wystawy: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska-Prezes WZAR, Komisarz: Dorota Zbroszko – Członek WZAR

Cele:
1. Kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych.

2. Propagowanie formy rzeźbiarskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej na terenie miasta Poznania i regionu Wielkopolski.

3. Promowanie twórczości artystycznej oraz dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.

4. Pielęgnowanie wartości związanych z miłością do natury poprzez sztukę.

5. Zwrócenie uwagi na nowe i innowacyjne projekty rzeźbiarskie oraz formy eksperymentalne i poszanowanie przyrody, jej różnorodności i postaw ekologicznych w kontekście bioróżnorodności.

6. Integracja środowisk twórczych oraz naukowych.

REGULAMIN:
Regulamin wystawy:

1. Organizatorem wystawy: BLIŻEJ NATURY jest Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania i Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy, kuratorem wystawy: Prezes WZAR Julia Kaczmarczyk-Piotrowska i Członek WZAR – komisarz wystawy Dorota Zbroszko.
2. Do udziału zapraszamy artystów zajmujących i zaangażowanych w tematy przyrodnicze, szeroko pojętą tematyką inspirowaną naturą. Wypowiadających się w różnych technikach.
3. Termin nadsyłania propozycji do dnia 5 marca 2017, na adres: wzar@o2.pl dostarczenie prac do Ogrodu do dnia 3 kwietnia 2017 r. (montaż 3 – 5 kwietnia 2017r).
4. Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 6 kwietnia. Wystawa potrwa do 26 kwietnia.
5. Wszystkie prace powinny być opatrzone notatką biograficzną.
6. Organizator nie zwraca kosztów transportu prac oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Prace powinny być dobrze zabezpieczone oraz dostarczone wraz z dokładnym opisem na adres: Ogród Botaniczny UAM ul. Dąbrowskiego 165, Poznań. Z dopiskiem „Wystawa – Bliżej Natury 2017”
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich, bez wypłacania honorariów autorom.
8. Artyści zobowiązani są do przesłania notatki biograficznej i fotografii rzeźby wraz z opisem na adres: wzar@o2.pl . Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych prac bez podania przyczyn.
9. Wystawa monitorowana podczas trwania ekspozycji.
10. Każdy uczestnik wystawy prezentujący swoje prace zobowiązany jest do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
11. Prace nieodebrane w ciągu 3 miesięcy przechodzą na własność Organizatora.
12. Udział w wystawie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
13. Wystawie towarzyszy folder lub katalog.
14. Wystawę można wypożyczyć uzgadniając wcześniejszy termin do dnia 30.04.2017, kontaktując się z Wielkopolskim Związkiem Artystów Rzeźbiarzy.
15. Organizator może zaprosić gości do udziału w wystawie.
16. Artyści niebędący Członkami WZAR mogą zgłaszać propozycje wystawiennicze i po zakwalifikowaniu przez Zarząd WZAR będą dopuszczeni do ekspozycji.

INFORMACJA DLA ARTYSTÓW: Montaż wystawy nastąpi w terminie: 3-5 kwietnia 2017. Prosimy o dostarczenie prac w godzinach 7:00 -15:00 do Pawilonu Ekspozycyjno – Dydaktycznego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisania prac do protokołu zdawczo-odbiorczego.
Szczegóły: Kurator: 606802675, Administracja Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu: 618 292 013.

Więcej informacji na stronie: http://www.wzar.pl/