Branża leśna i drzewna pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku « Dziennik Leśny

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Branża leśna i drzewna pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku

Państwowa Inspekcji Pracy przedstawiła swój program działania na 2019 rok, którego priorytetem mają być działania kontrolno-prewencyjne mające na celu ograniczanie zagrożeń wypadkowych.

Harwester podczas trzebieży

Planowane zadania przewidują kontrole w sektorach i branżach, w których występuje wiele czynników niebezpiecznych lub szkodliwych w środowisku pracy. Wśród nich PIP wymieniła m.in. leśnictwo, zakłady produkujące wyroby tartaczne i wyroby z drewna.

Działania inspekcji mają się skupić na ograniczaniu zagrożeń wypadkowych w pracy, a także czynnikach społecznych takich jak czas pracy, wynagrodzenie za pracę i zawieranie umów.