olszyny niezgodzkie

Kierunek studiów – OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska to dziedzina wiedzy o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym głównie pod wpływem czynników postępu technicznego, oraz o sposobach zapobiegania lub łagodzenia ujemnych skutków ich działania.

Kierunek Ochrona Środowiska znajdziesz na wielu uczelniach w Polsce:

 

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

www.ur.krakow.pl

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

wre.ur.krakow.pl

AKADEMIA  GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

www.agh.edu.pl

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

www.wggios.agh.edu.pl

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. T. KOŚCIUSZKI

www.pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Środowiska

www.wis.pk.edu.pl

 

UNIWERSYTET JAGIELOŃSKI W KRAKOWIE

www.uj.edu.pl

Wydział Chemii

www.chemia.uj.edu.pl

 

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KEN W KRAKOWIE

www.wsp.krakow.pl

 Wydział Geograficzno-Biologiczny

www.wgb.up.krakow.pl

 

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

www.sggw.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

http://wbis.sggw.pl/

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

www.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii  Środowiska

 www.is.pw.edu.pl

 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

www.uw.edu.pl

Wydział Biologii

www.biol.uw.edu.pl

 

UNIWERSYTET GDAŃSKI

www.ug.edu.pl

Wydział Chemii

www.chem.ug.edu.pl

 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

www.us.edu.pl

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

www.wbios.us.edu.pl

 

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

www.polsl.pl

Wydział Inżynierii Środowiska Energetyki

www.polsl.pl/Wydzaly/RIE

 

UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

www.umcs.pl

Wydział Chemii

www.umcs.lublin.pl/chemia

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

www.ar.lublin.pl

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

ww.ar.lublin.pl/biologia

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

www.uni.wroc.pl

Wydział Nauk o Ziemi Kształtowania Środowiska

www.wnoz.uni.wroc.pl

Wydział Nauk Biologicznych

www.biologia.uni.wroc.pl

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

www.msos.uni.wroc.pl

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

www.up.wroc.pl

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

www.rol.up.wroc.pl

 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

www.pwr.wroc.pl

Wydział Inżynierii Środowiska

www.wis.pwr.wroc.pl

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

www.ue.wroc.pl

 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

www.ue.wroc.pl/wydzial_ie

 

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

www.ujk.edu.pl

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

www.ujk.edu.pl/wmp.html

 

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

www.uni.lodz.plWydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

www.biol.uni.lodz.pl/pl

 

 POLITECHNIKA ŁÓDZKA

www.p.lodz.pl

Wydział Chemiczny

www.chemia.p.lodz.pl

 

UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

www.amu.edu.pl

Wydział Biologii

www.biologia.amu.edu.pl

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

www.puls.edu.pl

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

www.up.poznan.pl/wr

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

www.uwm.edu.pl

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

www.uwm.edu.pl/wksir

Wydział Nauk o Środowisku

wnos.uwm.edu.pl

 

 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

www.uz.zgora.pl

Wydział Nauk Biologicznych

www.wnb.uz.zgora.pl

 

UNIWERSYTET OPOLSKI

www.uni.opole.pl

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

www.wpt.uni.opole.pl

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

www.ur.edu.pl

 Wydział Biologiczno-Rolniczy

www.ur.edu.pl/wydzialy/biologiczno-rolniczy

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

www.univ.szczecin.pl

Wydział Biologii

wb.univ.szczecin.pl

 

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

www.uwb.edu.pl

Wydział Biologiczno-Chemiczny

www.biol-chem.uwb.edu.pl

 

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

www.pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

www.wb.pb.edu.pl

 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

www.ukw.edu.pl

Wydział Nauk Przyrodniczych

www.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_przyrodniczy

 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

www.umk.pl

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

www.biol.umk.pl