Co dalej z podwyżkami kilometrówki dla leśników..?

W zeszłym tygodniu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym – druk nr 819. Nowelizacja zawiera zmiany dotyczące zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych zakładając stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być niższe niż:

a) dla samochodu osobowego :
o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,80 zł,

o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3- 1,03 zł,

b) dla motocykla – 0,62 zł,

c) dla motoroweru – 0,51 zł.

Dla przypomnienia obowiązujące od dziesięciu lat stawki wynoszą:
a) dla samochodu osobowego :

o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,

o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3- 0,8358 zł,

b) dla motocykla – 0,2302 zł,

c) dla motoroweru –0,1382 zł.

Rada Ministrów w swoim stanowisku uznała min., że podwyżki kilometrówki są: „nieuzasadnioną próbą przerzucenia na pracodawcę kosztów użytkowania pojazdów, w tym kosztów ubezpieczenia i serwisowania pojazdów oraz kosztów wynikających z utraty wartości pojazdów”.

Poniżej przedstawiamy informację prasową z Biura Posła na Sejm RP Andrzeja Kobylarza: