Źródło: RDOŚ w Łodzi, fot.: Rafał Szkopiński

Działania minimalizujące skutki aktywności bobrów

tama bobrowa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi zakończyła realizację projektu „Ochrona bobra europejskiego poprzez działania prewencyjne zapobiegające szkodom”. Celem projektu jest minimalizacja szkód spowodowanych zalewaniem terenów przyległych do rowów melioracyjnych, na których zlokalizowane są tamy bobrowe.

W ramach projektu zainstalowano 10 przepustów w tamach bobrowych zlokalizowanych w rowach melioracyjnych na terenie gmin: Kobiele Wielkie, Przedbórz, Żarnów, Bełchatów i Mniszków. Wykonanie przepustów polega na umieszczeniu w tamach plastikowych rur z nawierconymi otworami i siatką ochronną. Tak wykonane przepusty regulują poziom wody powyżej tamy, ograniczają rozlewisko, a tym samym zmniejszają straty w użytkach zielonych. Jak pokazały doświadczenia z lat ubiegłych montaż przepustów w tamach bobrowych jest dużo bardziej skuteczny niż ich rozbiórka.

Projekt przyczyni się także do zmniejszenia konfliktów społecznych spowodowanych działalnością bobrów i pozwoli na dalsze bytowanie bobrów na danym terenie, co w efekcie wpłynie korzystnie na środowisko przyrodnicze oraz populację tego gatunku.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.