Źródło: korespondencja, Jolanta Węgiel

EKO-AKTYWNI zbudowali 300 schronień dla ptaków, owadów i nietoperzy

EKO-AKTYWNI” to projekt o charakterze ekologiczno – edukacyjno – społecznym, którego głównym celem było poznanie i czynna ochrona: ptaków, nietoperzy, owadów. W czasie jego realizacji odbywały się tematyczne prelekcje edukacyjne: świat owadów (prof. dr hab. Andrzej Mazur, mgr inż. Radosław Witkowski – UPP), nocni łowcy (mgr inż. Jolanta Węgiel UPP), ptaki polskich lasów (mgr inż. Karolina Kapałka RDLP w Poznaniu). Po każdej prelekcji uczestnicy projektu mieli okazję czynnie zaangażować się w ochronę poznanych zwierząt, poprzez budowanie dla nich schronów. W efekcie warsztatów powstało łącznie 300 schronień (100 budek dla ptaków,100 dla nietoperzy oraz 100 dla owadów).

ekoprojekt_6

W działaniach uczestniczyły dzieci, również z niepełnosprawnością, wraz z rodzicami, dziadkami, znajomymi. W warsztatach wzięli również udział liczni wolontariusze m.in. z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych z Poznania oraz grupa wolontariatu pracowniczego Aquanet S.A. Wspólne działania pozwoliły na aktywizację osób w różnym wieku, pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Ponadto zaangażowanie w projekt osób z niepełnosprawnością istotnie przyczynił się do wzrostu udziału tych osób w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Trwający niemal rok projekt zakończył się wywieszeniem schronu dla nietoperzy na terenie Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Fundatorem projektu „EKO-AKTYWNI” jest firma Aquanet S.A. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE DRZWI”. Partnerami w jego realizacji byli: Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

8 października 2020 r. grupa młodzieży z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Drzwi” w Poznaniu przybyła do Ogrodu Dendrologicznego. Tu na polanie edukacyjnej przywitał ich kierownik ogrodu dr Tomasz Maliński. Po przywitaniu, uczestnicy mieli okazję zwiedzenia najstarszej części ogrodu, po której oprowadził ich Szymon Nowakowski. Wycieczka zakończyła się wywieszeniem schronu dla nietoperzy, który uczestnicy wykonali podczas warsztatów.