Źródło: Patronat medialny

Ekosystemy leśne jako obszary podwyższonego ryzyka nabycia chorób odkleszczowych i odzwierzęcych

Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Zakład Morfologii Zwierząt Uniwersytetu Adama Mickiewicza

III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

Ekosystemy leśne jako obszary podwyższonego ryzyka nabycia chorób odkleszczowych i odzwierzęcych.

Poznań 26 czerwca 2014

Komunikat I

logo-beznapisow-2

Patronat nad konferencją objęli:

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie,

Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Patronat medialny nad konferencją objęli:

Gazeta leśna

Dziennik Leśny

Głos lasu

Zaproszenie

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić na trzecią z cyklu konferencję naukowo- szkoleniową poświęconą ryzyku nabycia chorób odkleszczowych i odzwierzęcych w polskich lasach w terminie 26 czerwca 2014 roku.

Konferencja będzie stanowiła okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu chorób przenoszonych przez zwierzęta, w szczególności kleszcze. Prelegentami są przedstawiciele ośrodków naukowych zarówno leśnych, jak i biologicznych i medycznych. Tematy, które zostaną podjęte w III edycji dotyczyć będą miedzy innymi uczuleń na jad żmij, chorób tropikalnych, których można się nabawić w polski lasach oraz poziomu wiedzy na temat profilaktyki chorób odkleszczowych w szczególności boreliozy.

Podczas konferencji zorganizowana zostanie sesja posterowa oraz pokaz preparatów mikroskopowych. Pełen tekst wystąpień opublikowany zostanie w vademecum. Abstrakty posterów opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych.

Szczegółowy program zostanie podany w II komunikacie.
Zapraszamy do odwiedzania strony konferencji http://www.kleszczepoznan.wordpress.pl oraz profilu na facebooku gdzie będą zamieszczane bieżące informacje.

Miejsce konferencji
Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Dojazd 11

Zgłoszenia:

Termin zgłoszeń 31 maja 2014

Zgłoszenia pracowników Lasów Państwowych powinny być potwierdzone przez przełożonego na formularzu zgłoszeniowym. Wypełniony i podpisany formularz (skan) proszę przesłać na adres mailowy: wierzba@up.poznan.pl lub faxem: 618487865

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dla uczestników spoza Lasów Państwowych znajduje się pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1UkYpw_E7xi_dYV6vpgab0aFGBFxQm03Q0FaDEucnLl0/viewform

Opłaty
Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie przerwy kawowej, obiad, „Vademecum wybranych chorób odzwierzęcych w środowisku leśnym. Część III”.
390 zł pełna opłata konferencyjna
150 zł opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów
100 zł opłata konferencyjna dla uczestników prezentujących poster
Wpłaty należy dokonać na konto: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

Tytułem: Opłata konferencyjna – 293.21.021 z adnotacją, kogo dotyczy wpłata

Prosimy o przesłanie kopi potwierdzenia wpłaty na adres e-mail organizatorów (wierzba@up.poznan.pl) w celu usprawnienia procedur związanych z księgowaniem i wystawianiem faktur.

Kontakt
Dr inż. Anna Wierzbicka
wierzba@up.poznan.pl
508143279