Źródło: Patronat medialny

II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

Samorząd Doktorantów Wydziału Leśnego zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Przyroda – Las – Technologia”, która odbędzie się w dniach 16-18 października 2014 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

przyroda_las_technologia

Konferencja jest skierowana do „Młodych Naukowców” (studentów, doktorantów, doktorów) podejmujących w swoich badaniach tematykę związaną ze środowiskiem przyrodniczym. Spotkanie ma na celu zachęcenie uczestników do dyskusji nad rezultatami ich dotychczasowej pracy oraz poznanie współczesnych trendów i technologii wykorzystywanych w badaniach związanych ze środowiskiem leśnym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego zapraszamy naukowców nauk przyrodniczych z różnych dziedzin.
W trakcie Konferencji przewidujemy dwa dni referatowe, sesję posterową oraz spotkania integracyjne, które będą doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Zaproszenie PDF

Więcej informacji na stronie >>>