Źródło: Lasy Państwowe, autor: Hanna Bednarek–Kolasińska, rzecznik RDLP w Łodzi

IV Międzynarodowa Konferencja „Las i woda”

news

W dniach 16-18 października na terenie Nadleśnictwa Smardzewice (RDLP w Łodzi), odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „Las i woda”. Naukowcy, eksperci i praktycy omawiali aktualne wyniki badań w zakresie relacji między gospodarką leśną i gospodarką wodną. Leśnicy zaprezentowali realizację programu małej retencji nizinnej i górskiej.

Konferencję swoimi wystąpieniami otworzyli Tomasz Zawiła–Niedźwiecki, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, zastępca dyrektora CKPŚ Aleksandra Wosztyl, dyrektor RDLP w Łodzi Edward Janusz oraz Achim Kress z Forestry Department, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Podczas czterech sesji tematycznych ponad 60 naukowców i ekspertów z kraju i zagranicy dyskutowało nad relacjami miedzy lasem a jakością wód, zasobami wodnymi i zmianami klimatycznymi oraz zrównoważoną gospodarką leśną a zasobami wodnymi. Prezentacje i dyskusje dotyczyły lasów i ekstremów hydrologicznych w zmieniającym się klimacie, gospodarki wodnej w lasach o różnych warunkach hydrologicznych, wykorzystania lasów w ochronie przed powodzią oraz czynnej ochrony torfowisk leśnych.

Zastanawiano się czy można sterować bilansem wodnym ekosystemu leśnego. Omawiano przydatność danych z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych do charakterystyki siedlisk hydrogenicznych. Dyskutowano nad wpływem składu gatunkowego drzewostanu na pojemność wodną poziomów organicznych gleb leśnych.

Uczestnicy zapoznali się z realizacją projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, na przykładzie osiągnięć RDLP w Łodzi. Do końca 2014 roku dyrekcja zrealizuje bowiem 114 obiektów, które zretencjonują ok. 750 tys. m3 wody. Koszt projektu wyniesie 10 mln zł z czego 8 mln zł zrefundowane zostanie z europejskiego Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt obejmuje tereny nizinne całego kraju i jest koordynowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Prezentowane obiekty, uczestnicy konferencji podziwiali podczas sesji terenowej
w Nadleśnictwie Kolumna.