Źródło: Korespondencja, Weronika Mysiak

IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa

W dniach 21-24 kwietnia Samorząd Studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu organizuje IX Ogólnopolską Konferencję Studentów Leśnictwa pt. „Problemy ochrony przyrody na tle gospodarki leśnej”. Konferencja jest corocznie organizowana w ramach Porozumienia Samorządów Studentów Wydziałów Leśnych z Krakowa, Poznania i Warszawy.

logo_konferencja_studentow_lesnictwa

W spotkaniu weźmie udział ponad 70 studentów leśnictwa, a także zaproszeni goście i prelegenci.  Studenci będą mieli okazję wysłuchać referatu Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody DGLP Pani Jolanty Błasiak, emerytowanego Dyrektora RDLP w Gdańsku Pana Widzimira Grusa, Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP w Poznaniu Pani Marleny Kowalkowskiej oraz Dyrektora BULiGL dra inż. Janusza Dawidziuka. Prelekcję wygłoszą także prof. dr hab. Maciej Skorupski, prof. nadzw., dr hab. Jarosław Szaban oraz dr inż. Andrzej Jagodziński.

Temat konferencji porusza bardzo aktualny problem, coraz częściej będący powodem do dyskusji wśród społeczeństwa. Dzięki zaproszonym prelegentom dowiemy się, w jaki sposób rozważać zagadnienia z zakresu ochrony przyrody i gospodarki leśnej. Ponadto na konferencji zostanie rozstrzygnięty konkurs na krótkometrażowy film pt. „Leśnicy-strażnicy lasu”, w którym będą rywalizować studenci trzech Wydziałów Leśnych w Polsce. W czasie spotkania zostaną także omówione wyniki przeprowadzonej  ankiety dotyczącej ochrony przyrody.

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Bażyna” w Pogorzelicy, położonym w malowniczym miejscu blisko morza.

Partnerem Konferencji jest PGL Lasy Państwowe http://www.lasy.gov.pl/

Weronika Mysiak
III rok leśnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu