Źródło: Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jolanta i Andrzej Węgiel laureatami „Złotego podkowca”

Już po raz trzeci Kapituła Krainy Podkowca powołana przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” przyznała odznaczenia dla instytucji i osób prywatnych, których działalność przyczyniła się do ochrony nietoperza podkowca małego.

Jolanta i Andrzej Węgiel, foto. Dominik Jabłoński
Jolanta i Andrzej Węgiel, foto. Dominik Jabłoński

„Złotego Podkowca” wyróżnienie to przyznawane osobom prywatnym, których działalność zasłużyła się ochronie nietoperzy. Wyróżnienie otrzymali: ks. Jan Pipka, proboszcz parafii greckokatolickiej w Krynicy-Zdroju,  Bożena Kotońska zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie oraz Jolanta i Andrzej Węgiel pracownicy Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jolanta i Andrzej Węgiel otrzymali „ Wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Podkowca w 2017 r, w uznaniu wieloletniego zaangażowania laureatów w badania naukowe i czynne działania w dziedzinę ochrony nietoperzy, w szczególności zaś te, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do restytucji podkowca małego w Polsce. Kapituła doceniła, iż laureaci to postacie bez których trudno wyobrazić sobie dzisiejszy kształt Programu Ochrony Podkowca małego w Polsce. Na ich doświadczeniu, pracy i pomysłach program ten był budowany, a ich osobiste zaangażowanie w jego realizację, nieoceniony sposób pomogło w przeprowadzeniu wielu ważnych działań ochronnych. Kapituła wzięła pod uwagę również znaczące osiągnięcia laureatów w propagowaniu przyjaznego wizerunku nietoperzy w społeczeństwie”.

Znak Jakości „Kraina Podkowca” otrzymali: Diecezja Tarnowska, Muzeum Ziemi, Pieniński Park Narodowy, opactwo cystersów w Szczyrzycu oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. Znak Jakości „Kraina Podkowca” to wyróżnienie przyznawane instytucjom pomagającym promować obszar, na którym żyją podkowce oraz poprzez swoją bezpośrednią działalność  sprzyja nietoperzom.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się na sali balowej zamku w Wiśniczu w dniu 1 kwietnia 2017 r,. Uroczystość ta była częścią imprezie turystycznej „Korona Pogórzy i Podkowiec ma gust!”.