Źródło: korespondencja, Jolanta Węgiel

KONFERENCJA: Jaki mamy wpływ na wylesianie planety?

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polski Klub Ekologiczny, zapraszają na konferencję pt. „Jaki mamy wpływ na wylesianie planety?” Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej (stacjonarnie oraz online). Przedmiotem tego wydarzenia będzie wymiana wiedzy na temat przygotowanego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów.

Las-tropikalny_Gwatemala_Blanka-Wiatrowska
Las-tropikalny_Gwatemala_Blanka-Wiatrowska

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji w trybie online w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 11.00.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccZKF4YEghhgYJZMfqSbZ25Q69JhM9mu8dk08KMSwyhswJ7Q/viewform

Wylesianie i degradacja lasów postępują w alarmującym tempie, co pogłębia zmianę klimatu i utratę różnorodności biologicznej. Każdego roku na świecie ubywa 10 mln hektarów lasów. Szacuje, że w latach 1990–2020 na całym świecie ubyło 420 mln hektarów lasów – co odpowiada około 10% pozostałych lasów na świecie. Mniej lasów i lasy zdegradowane przyczyniają się do spadku bioróżnorodności oraz wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Samo wylesianie odpowiada za 11% emisji gazów cieplarnianych.
Głównym czynnikiem tego zjawiska jest powiększanie gruntów rolnych w celu produkcji towarów takich jak bydło, drewno, olej palmowy, soja, kakao czy kawa. Ze względu na sprzyjający klimat do uprawy, zjawiska te występują na dużą skalę w strefie klimatu równikowego. Szczególnie zagrożone są obszary tropikalne Afryki oraz Ameryki Południowej i Środkowej. W tym największe obszary lasów tropikalnych na świecie: Dorzecze Amazonki i Dolina Kongo. A to właśnie ekosystemy lasów tropikalnych odgrywają istotną rolę w ograniczaniu zmian klimatu. Drastyczne ograniczenie wylesiania i degradacji lasów oraz systematyczne odtwarzanie lasów i innych ekosystemów to najważniejsze oparte na zasobach przyrody rozwiązanie umożliwiające łagodzenie zmiany klimatu.
Zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i wylesianie są problemami o najwyższym znaczeniu globalnym. Ponad połowa światowego produktu krajowego brutto zależy od przyrody i jej usług. Trzy kluczowe sektory gospodarki – budownictwo, rolnictwo, żywność i napoje – są w wysokim stopniu powiązane z przyrodą. Utrata różnorodności biologicznej zagraża zrównoważonemu cyklowi hydrologicznemu oraz naszym systemom żywnościowym, narażając na szwank nasze bezpieczeństwo żywnościowe i politykę żywieniową.
Unia Europejska jest znaczącym konsumentem towarów mających bezpośredni wpływ na wylesienie. W związku z tym celem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów jest ograniczenie wylesiania i degradacji lasów spowodowanych unijną konsumpcją i produkcją. Ma to z kolei zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i utratę różnorodności biologicznej na świecie. Celem inicjatywy jest ograniczenie do minimum konsumpcji produktów z łańcuchów dostaw, z którymi wiążą się wylesianie lub degradacja lasów, oraz zwiększenie popytu w UE na legalne i „niepowodujące wylesiania” towary i produkty oraz rozwój handlu tymi produktami i towarami.

Program

11.00 – 11:30 Jak mieszkańcy UE mogą ograniczyć swój wpływ na
globalne wylesianie?  mgr inż. Maria Staniszewska, prezeska Polskiego
Klubu Ekologicznego
11:30 – 12:00 Olej palmowy a wylesianie prof. Andrzej Węgiel, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu

12.00 – 12:30 Soja i wołowina a wylesianie dr Tomasz Figarski,
Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja
12.30 – 12:45 Przerwa
12.45 – 13:15 Wpływ wylesiania na zmianę klimatu prof. Bogdan Chojnicki,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ekspert Koalicji Klimatycznej
13:15 – 13:45 Jak korzystamy z lasów? Funkcje ekosystemów leśnych w
ujęciu przyrodniczym i społecznym inż. Stanisław Jędrkowiak, Uniwersytety
Przyrodniczy w Poznaniu, członek zespołu projektowego Enclaves of Life
13:45 – 14:15 Wylesianie a prawa lokalnych społeczności Alina Pękalska,
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

14:15 – 15:15 Świadomy konsument – Warsztaty czytania etykiet mgr inż.
Aleksandra Bykowska – Derda, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu