Źródło: korespondencja, Aneta Zawadzka

Konferencja naukowa „Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej”

Wszystkich zainteresowanych wynikami kilkuletnich badań oraz udziałem w debacie publicznej zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej – podsumowanie wyników badań inwentaryzacyjnych” z panelem dyskusyjnym „Dziedzictwo w lasach – badania, ochrona, zarządzanie i popularyzacja”, organizowanej przez Instytut Badaczy Leśnictwa i Fundację Hereditas.
Wydarzenie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Naukowym w Sękocinie Starym (pod Warszawą) w dniu 29 listopada 2019 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa ul. Braci Leśnej 3.

logo obszary_dziedzictwo_kulturowe

Szczegóły konferencji dostępne na stronie: https://www.ibles.pl/web/guest/-/konferencja-naukowa-dziedzictwo-archeologiczne-w-polskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej-podsumowanie-wynikow-badan-inwentaryzacyjnych
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji oraz w panelu prosimy o kontakt na adres e-mail:  konferencja_dziedzictwo_lasy@fundacja-hereditas.pl
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 listopada 2019 r. Prosimy o podanie w mailu imienia i nazwiska oraz instytucji. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i nie zapewniają – nie opłacają noclegów.

Konferencja jest inicjatywą prezentującą wyniki badań oraz propozycję ochrony i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego na terenach leśnych, na przykładzie polskiej części Puszczy Białowieskiej. Wydarzenie z jednej strony podsumowuje dotychczasowy stan wiedzy, a z drugiej otwiera dyskusję nad wyjątkowymi – nieznanymi dotąd zasobami kulturowymi Puszczy, ich genezą i możliwymi sposobami zarządzania nimi, stając się jednocześnie przykładem prowadzenia i zastosowania wielkoobszarowych inwentaryzacji archeologicznych.
Celem szczególnym panelu dyskusyjnego jest omówienie aktualnych problemów i wypracowanie zaleceń do dalszych działań 1)związanych z zarządzaniem, a zwłaszcza ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów leśnych w Polsce, jak również 2)działań edukacyjnych i popularyzujących dziedzictwo kulturowe, w szczególności archeologiczne na terenach leśnych.

Zaproszenie plik pdf >>>