Źródło: korespondencja Jarosław Szałata

Kongres Europejskiej Federacji Bowhuntingu w Polsce

Myślistwo łucznicze (ang. bowhunting) to cicha i bezpieczna metoda polowania, którą z powodzeniem można stosować na terenach położonych w bezpośredniej bliskości obszarów zurbanizowanych. Udane miejskie projekty bowhuntingu w Europie zachodniej, potwierdzają potencjał  programów zarządzania dzikimi populacjami na obrzeżach miast za pomocą nowoczesnego łuku myśliwskiego.

bowhunting_1

Wybierając łuk i strzałę myśliwy podejmuje świadomą decyzję o rezygnacji z „dalekiego zasięgu” jaki oferuje nowoczesna technologia w dziedzinie sprzętu myśliwskiego. W konsekwencji łucznik musi rozwinąć umiejętności niezbędne do polowania na dystansach zdecydowanie mniejszych niż normalna odległość strzału z broni palnej. Co więcej,  myśliwy musi przyswoić sobie i stale rozwijać biegłość w posługiwaniu się sprzętem służącym polowaniu z łukiem.  Dla współczesnego łucznika istotne jest autentyczne poszanowanie natury oraz zaangażowanie w promowanie etycznego wizerunku łowiectwa w społeczeństwie.  Łucznicy mają często emocjonalny stosunek do swoich łuków, pozostają oddani wybranym modelom i poświęcają długie godziny na trening, aby po mistrzowsku opanować sztukę strzelania z łuku oraz umiejętność maskowania i zbliżania się niepostrzeżenie do zwierzyny.

Łowy z łukiem to prawdziwe wyzwanie, które coraz częściej przyciąga myśliwych posiadających spore doświadczenie w polowaniu z bronią palną ale również młodych ludzi, poszukujących w łowiectwie misji i spełniania życiowych pasji. W dzisiejszych czasach aspekt zrównoważonego polowania, a także uwzględnianie jego wpływu na środowisko jest ważną kwestią w procesie kształtowania wizerunku łowiectwa.

logotyp PBA (1)
Zrzeszająca organizacje łucznicze z 32 krajów – Europejska Federacja Myślistwa Łuczniczego (European Bowhunting Federation – EBF) obrała sobie za misję – informowanie społeczeństw oraz przekazywanie rządowym i pozarządowym organizacjom odpowiedzialnym za łowiectwo, kompleksowych informacji na temat łuku jako efektywnego i humanitarnego narzędzia myśliwskiego w nowoczesnej, zrównoważonej gospodarce łowieckiej. EBF nie stawia łuku ponad inne narzędzia służące polowaniu, przypisując mu raczej rolę uzupełniającą, znajdującą w szczególności zastosowanie tam, gdzie z różnych względów użycie broni palnej jest ograniczone. EBF aktywnie wspiera edukację myśliwych promując międzynarodowe kursy myślistwa łuczniczego celem pozyskania umiejętności i zrozumienia aspektów polowania z łukiem. EBF wspiera swoim doświadczeniem krajowe związki myślistwa łuczniczego, zabiegające o legalizację łuku w swoich rodzimych przepisach łowieckich.

W tym roku, gospodarzem dorocznego zjazdu EBF jest Polska. Na kongres EBF w Warszawie zostaną zaproszeni m.in. przedstawiciele  resortów oraz organizacji odpowiedzialnych za łowiectwo w naszym kraju. Uczestnicy kongresu będą mieli okazję wysłuchać m.in. wykładu myśliwych z Hiszpanii nt. roli łuku w zwalczaniu ASF poprzez ograniczanie migracji zwierzyny na tereny miejskie oraz poznać aktualne informacje na temat polowania z łukiem w Europie i na świecie. Przekazane zostaną uczestnikom badaniach nad efektywnością łuku na przykładzie duńskich badań statystycznych na populacji sarny.

Termin kongresu będzie pokrywał się z datą targów łowieckich w Warszawie, zatem nasi zagraniczni goście znajdą również czas na ich zwiedzanie. Mamy nadzieję, iż wiedza oraz doświadczenia krajów europejskich w których poluje się z łukiem, przekazana przedstawicielom zaproszonych organizacji krajowych, pozwoli na pozyskanie szerszej perspektywy łowiectwa łuczniczego i w efekcie przybliży nas do powrotu łuku do polskiego łowiectwa.

bowhunting_2