Koronawirus. Zakaz wstępu do lasów i parków narodowych

W związku ze stanem epidemii dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz dyrektorzy Parków Narodowych wprowadzili zakaz wstępu, który obowiązywać ma od 3 do 11 kwietnia br.

Jak podają Lasy Państwowe, przyczyną wprowadzenia zakazu są liczne przypadki spotkań publicznych oraz pikników na terenach zarządzanych przez LP, podobna sytuacja dotyczyła parków narodowych, do których ludzie masowo ruszyli na szlaki.

turyści_na_szlaku

W mediach społecznościowych Ministerstwa Środowiska przeczytać możemy: „Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu – do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.”

Powyższa decyzja nie spotkała się z akceptacją społeczną. Komentarze na różnego typu forach, pod artykułami w prasie czy mediach społecznościowych nie pozostawiają złudzeń, Lasy Państwowe musiały będą pracować wiele miesięcy nad odbudowaniem zaufania do swojej instytucji.