Źródło: Wirginia Duranowska

„Las się zmienia!” – monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej

Projekt Life+ ForBioSensing „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” od 2015 roku prowadzi intensywne pomiary drzewostanów polskiej części Puszczy Białowieskiej. 

„Las się zmienia ”

Puszcza monitorowana jest zarówno metodami tradycyjnymi – poprzez pomiar różnych cech drzew i drzewostanów, jak i również metodami teledetekcyjnymi poprzez pozyskanie i analizę szeregu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Połączenie obu sposobów monitorowania pozwala uzyskać spójne i obiektywne dane i informacje o całej puszczy, niezależnie od sposobu zagospodarowania tego cennego ekosystemu leśnego. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Programu LIFE, finansowanego z Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W projekcie realizowana jest szeroka gama działań promocyjnych. Jedną z jej form jest wykonanie filmów upowszechniających działania projektowe.

Zapraszamy do obejrzenia ostatniego z trzech filmów z cyklu „Poznać Puszczę Białowieską”, promujących działania realizowane w projekcie ForBioSensing.

W odcinku pt. „Las się zmienia!”, dokonano podsumowania 5-letnich prac zrealizowanych w projekcie. Przybliżono specyfikę wykorzystywania teledetekcji w leśnictwie, przedstawiono wyniki prac – a wraz z nimi cele do których mogą zostać wykorzystane i już są stosowane dane ForBioSensing.

Działania w projekcie ForBioSensing ukazują jednoznacznie, że innowacyjne monitorowanie cennych obszarów leśnych jest możliwe. Wszystko po to, aby bardziej je poznać i zarządzać obszarami cennymi przyrodniczo.

Zapraszamy na seans>>>

Prawa autorskie: Instytut Badawczy Leśnictwa