Liderzy Ekologii w Gminie Województwa Lubuskiego wybrani. Leśnik z nagrodą specjalną Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił plebiscyt, którego celem było wyłonienie i docenienie twórców i wykonawców lokalnych inicjatyw i działań ekologicznych.

J. Szałata- lider ekologii woj. lubuskiego

Do tytułu Lidera Ekologii w gminach województwa lubuskiego w 2016 roku ze zgłoszonych kandydatur WFOŚiGW wyłonił 14 laureatów Plebiscytu, którzy otrzymali miano Lidera Ekologii lub Wicelidera Ekologii w Gminie Województwa Lubuskiego wraz z nagrodami specjalnymi i wyróżnieniami Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Cieszy nas fakt, że wśród wyłonionych: osób, instytucji i organizacji nagrodę specjalną Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze Lidera Ekologii w Województwie Lubuskim otrzymał znany Braci Leśnej kolega Jarosław Szałata.

J. Szałata,prezes WFOŚiGW J. Fedak, A. Jągowska- dyrektor ZPKWL
J. Szałata,prezes WFOŚiGW J. Fedak, A. Jągowska- dyrektor ZPKWL