Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Liga Ochrony Przyrody doceniła pracę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

W minioną sobotę 19 października br., podczas Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów Ligi Ochrony Przyrody Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Michał Kiełsznia odebrał z rąk Prezesa Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody – medal dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Odznaczenie przyznano za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowanie środowiska.

- To dla nas niezwykle ważne wyróżnienie, które motywuje do dalszej pracy. Naszym zadaniem jest troska o ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów środowiska. Cieszy więc, że jesteśmy postrzegani, jako organizacja, która przyczynia się do sprawnego zarządzania środowiskiem naturalnym w Polsce – mówił Kiełsznia odbierając odznaczenie.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził także uznanie i podziękował za wieloletnią, społeczną pracę LOP w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej i przyrodniczej i zaprosił działaczy Ligi do nawiązania współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.