Źródło: Lasy Państwowe, autor: Nadleśnictwo Lwówek Śląski

Nagroda dla Nadleśnictwa Lwówek Śląski

14 października 2013 r., podczas uroczystej gali VIII edycji Forum Przetargów Publicznych, Nadleśnictwo Lwówek Śląski otrzymało nagrodę Kryształu Przetargów Publicznych dla najlepszego zamawiającego w kategorii „Zadania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Nadleśnictwo Lwówek Śląski uhonorowano w ten sposób za wykonanie robót budowlanych do zadania realizowanego w ramach projektu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 250 jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw z całej Polski. Przyznano 10 nagród w 5 kategoriach, w tym tylko 1 nagrodę w kategorii „Zadania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

large
Organizatorem Nagrody Kryształy Przetargów Publicznych jest miesięcznik „Przetargi Publiczne” (wydawnictwo PRESSCOM Sp. z o. o.).

Patronami honorowymi Kryształów Przetargów Publicznych są Ministerstwo Gospodarki, Minister Edukacji Narodowej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.