Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

17 czerwca weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, zgodnie z którą nie będzie już można swobodnie wycinać wszystkich drzew na gruntach prywatnych w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

wycięte_drzewo
Nowe przepisy wprowadzają kryteria, według których zezwolenia nie wymagają drzewa o obwodzie pnia na wysokości 5 cm nie przekraczające:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W pozostałych przypadkach wycięcie drzewa trzeba będzie zgłosić do gminy, która w terminie 21 dni od zgłoszenia dokonuje oględzin i od tego momentu ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu.

Pełna treść ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody >>>