Źródło: RDOŚ w Bydgoszczy

Nowy ośrodek edukacji przyrodniczej w kujawsko-pomorskim

2 października 2013 r. odbyła się konferencja „Udostępnianie zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Doświadczenia, metody, inspiracje” zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Konferencja zainaugurowała działalność Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Rozwoju Zielonej Gospodarki oraz funkcjonującej przy nim ścieżki dydaktycznej „Na krawędzi Doliny Noteci”.

Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia związane z obszarami Natura 2000, formami edukacji przyrodniczej uczniów i społeczności lokalnych na terenach chronionych, wykorzystaniem naturalnych walorów jako szansy na rozwój regionów.

Regionalny Konserwator Przyrody w Bydgoszczy Marek Machnikowski zaprezentował zasoby przyrodnicze Doliny Noteci w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestnicy mieli również okazję do zwiedzenia nowo utworzonej ścieżki dydaktycznej, przedstawiającej walory przyrodnicze rezerwatów przyrody Hedera i Las Minikowski.