Odwołanie dyrektora generalnego LP

Andrzej Konieczny 8 kwietnia został odwołany ze stanowiska dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Funkcję tę pełnił od 19 stycznia 2018 r.

dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny
dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny

Następnego dnia Minister Środowiska powołał Józefa Kubicę na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Józef Kubica piastował dotychczas funkcję dyrektora RDLP w Katowicach.

Andrzej Konieczny jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku leśnictwo. W 2004 roku otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Swoją karierę zawodową związał z Lasami Państwowymi, gdzie od 1996 roku pracował na różnych stanowiskach i w różnych nadleśnictwach m.in. w Nadleśnictwie Chotyłów i Nadleśnictwie Pomorze. Odbył też staże zawodowe w administracji leśnej Szwajcarii i Niemiec.

W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora ekonomicznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Związany był również z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w Warszawie jako jeden z jej inspektorów. W latach 2013-2014 jako nadleśniczy kierował Nadleśnictwem Białowieża. Od 19 listopada 2015 r. do 18 stycznia 2018 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska.