Ada Bogdanowska (1024)

Adriana Bogdanowska

Pochodzi z Poznania. Drogę ku wykształceniu rozpoczęła od studiów polonistycznych, ale zainteresowania spowodowały, że podjęła studia na kierunku Ochrona Środowiska na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Takie wykształcenie pozwoliło zmierzyć się z trudnym wyzwaniem redagowania ogólnopolskiego czasopisma przyrodniczego wydawanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Od 2004 roku jest redaktor naczelną Magazynu Przyrodniczego SALAMANDRA i praca ta pochłonęła ją bez reszty, stając się jej prawdziwą pasją.

W grudniu 2014 r. po raz pierwszy zaprezentowała swoje zdjęcia szerszej publiczności podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Toruniu „Sztuka Natury” i spotkała się z gorącym przyjęciem.

Bardzo ciekawie z tej okazji opowiedział o niej Tomasz Ogrodowczyk.

fot. Adriana Bogdanowska
fot. Adriana Bogdanowska

„….to poprawna romantyczka, postrzegająca świat przyrody poprzez pryzmat wrażliwej na piękno duszy oraz niepoprawna fotografka przyrody, wyjątkowo krytyczna wobec swojej twórczości, dlatego tylko czasem zadowolona z wykonanych przez siebie zdjęć. Jednak obrazy, które zdecyduje się pokazać światu są piękne, emanuje z nich osobiste ciepło i oddanie z jakim pochyla się nad fotografowanym tematem (a w schyleniu potrafi trwać godzinami…). Kocha fotografować przyrodę i widzi ją niebanalnie. Nie interesuje jej dokumentalne postrzeganie świata, choć często robi takie zdjęcia z racji wykonywanej profesji. Jej świat, zaklęty w kadrze zdjęcia, jest kompozycją subtelną, nieoczywistą, niezwyczajną, wizją podaną z artystycznym wdziękiem. Czasem główną rolę odgrywa w niej świadomie zastosowana nieostrość, rozlana na dziesiątki barwnych plam. To sprawia, że obcowanie z jej twórczością jest wyjątkowe i rozpoznawalne.”

Jak sama zdradza jej ulubionymi porami roku są przedwiośnie i „zaawansowana” jesień, bo, jak twierdzi, wszystko wtedy jeszcze bardziej widać i słychać.

W dniach od 9 do 30 czerwca 2015 r. odbędzie się jej pierwsza autorska wystawa zatytułowana „ŚNI SIĘ DRZEWOM LAS”.
Miejscem wystawy jest Kolegium Cieszkowskich na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Galeria Adriany Bogdanowskiej