Julia_KP_akwarele007

Akwarele Julii Kaczmarczyk-Piotrowskiej

Zapraszamy do obejrzenia akwareli  Juli Kaczmarczyk-Piotrowskiej

O autorce:

Julia KP (Julia Kaczmarczyk-Piotrowska). Absolwentka Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Edukacji Artystycznej w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem zdobyła w zakresie sztuk plastycznych, w zakresie pedagogiki sztuki w Pracowni Rzeźby w 2003 roku u prof. Jacka Jagielskiego i napisała pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Dąbkowskiej-Zydroń. Praktykę pedagogiczną odbyła w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie projektowania graficznego. Obecnie studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii.

Swoje prace zaprezentowała na 18 wystawach indywidualnych i 40 zbiorowych. Jest pedagogiem, wykładowcą, autorką wielu wystaw prac dziecięcych. Kuratorką wystaw o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Prowadziła zajęcia terapeutyczne według opracowanej przez siebie metody (PKPS – Polski Komitet Pomocy Społecznej, MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Realizowała projekty dla: Muzeum Narodowego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego i innych.
Jest autorką płaskorzeźb pt.:”Anioł” w siedzibie STiSK przy KWP (Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP) w Poznaniu oraz realizacji plenerowej w Hoteliku Rozmaitości i Biblioteki Publicznej (Murowana Goślina), jako pokłosia 4,5 i 6 Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego. Wystawiała swoje prace we Francji – Yvetot oraz Niemczech – Bocholt, Thale.

Od 2006-09 pełniła jako Członek Zarządu funkcję sekretarza Związku Artystów Rzeźbiarzy Oddział Wielkopolski. Od 2010 jako Członek Zarządu WZAR (Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy), współpracuje z mediami. W 2012 została wybrana Wice prezesem WZAR, od 2015 pełni funkcję Prezesa. Od 2011 należała jako Członek Zarządu do Grupy Artystycznej Forum Gminy Komorniki. Była Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. W latach 2003 – 2007 związana ze Stowarzyszeniem Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu. W 2013 – 2014 należała do Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych (SEL).
W 2015 i 2016 roku była sędzią głównym na I i II Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w speed carvingu. Od 2016 roku należy do Stowarzyszenia Ecoart.

Jest laureatką VIII Salonu Wielkopolskiego, stypendystką Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Dziedzinie Kultury, za projekt: „Formy Fraktalne” (ISBN 978-83-7597-156-9). W 2013 została stypendystką Möbelfabrik w Thale (Niemcy). Laureatką konkursu fotograficznego im. Ireneusza Zjeżdżałki, pt.: „Komornickie opowieści” w 2014 roku. W 2016 roku otrzymała nagrodę XI Powiatowego Turnieju Rzeźbiarskiego w Mosinie.

Jest autorką okolicznościowych, limitowanych rysunków dla Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z okazji 20 – lecia Katedry Znormalizowanych Systemów Zarządzania. Realizowała takie projekty artystyczne jak: Formy fraktalne, autorski program, który uzyskał rekomendacje Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu profesor Danuty Mączak oraz Department of Psychology, Raffles College of Higher Education dr n hum. Dariusza Piotra Skowrońskiego w Singapurze.

Julia KP jest autorką felietonów o sztuce. Twórczynią projektów artystyczno-edukacyjnych i arteterapeutycznych: „Formy Fraktalne”, „Widzę, Patrzę, Czuję”, „Ogrody sztuki”, „Obrazy Wielkopolski”, „Leśne Przemiany”, metody pracy zwanej ITERACJĄ. Przejawia zainteresowania o kierunku artystycznymi fascynuje się botaniką. Zaprojektowała i wykonała statuetki okolicznościowe dla: (XII Powiatowe Kolędowanie w Buku), zegary słoneczne (Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), rzeźby plenerowej (Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu).

Julia KP realizowała autorski program z zakresu historii architektury wnętrz dla ROE Regionalnego Ośrodka Edukacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dotyczących wzornictwa.

Udziela się animując kulturę w podpoznańskich Komornikach, prowadzi pracownię plastyczną i Galerię PIWNICA, alternatywne warsztaty twórcze skierowane dla dzieci i dorosłych, współpracuje z Galerią Orbita w Poznaniu. W 2013 roku zainicjowała pionierską Świetlicę Edukacyjną PRONATURA (GOK w Komornikach), której treści ideowe dążą do syntezy sztuki i przyrody.

Od 2013 pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu.
Zainicjowała wydarzenia artystyczne w Poznaniu (2013r.): Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski w Drewnie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Interdyscyplinarny Plener Rzeźbiarski i warsztaty w Drewnie (2013r.) w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadziła trenerski projekt dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ramach szkolenia dla Edukatorów Leśnych. W 2013 roku zainaugurowała plenery letnie w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie – Nadleśnictwo Jarocin, Lasy Państwowe, które odbywają się corocznie.