www.s-nikiel-mojegory.pl-konkurs.zimowy.foto_plakat_1280px

Źródło: Patronat medialny

Konkurs fotograficzny – „GDY W GÓRACH ZAGOŚCI ZIMA” – edycja II

Termin nadsyłania zdjęć: 1.01. – 15.03.2015 (godz. 24:00)

Dziennik Leśny objął patronatem medialnym II edycję konkursu „Gdy w górach zagości zima …” 

Jest taki wyjątkowy czas w roku, gdy górski świat okrywa się całunem ciszy i spokoju… mającego kolor bieli śniegu, skrzącego się tysiącem diamentów. To czas zimy. Pory roku o wielu obliczach. To pięknej, czarującej bajkowym wręcz światem, gdy to ciężkie białe czapy na zielonych świerkach, kontrastują się z granatowym niebem, to znów odwrotnie pora niezwykle wymagająca, ukazująca swoje groźne, drapieżne oblicze podczas zawieruch, czy kurniaw, gdy temperatura spada, śnieg zacina, tnąc bezlitośnie lica… wszystko to czyni zimę w górach porą szczególną, groźną, piękną, kuszącą, oraz wymagającą.

www.s-nikiel-mojegory.pl-konkurs.zimowy.foto_plakat_1280px
I taki jest właśnie cel zimowego konkursu fotograficznego, który w tym roku przebiega pod hasłem przewodnim: „Gdy w górach zagości zima…” – hasło które ma zachęcić uczestników do ukazania piękna i różnorodności zimy w górach, nie ograniczonego tylko do pejzaży, lecz również detali, oszronionych łanów traw, drzew, życia zwierząt dla których przecież jest to pora niełatwa. Ukazania zimy nie z perspektywy wyciągów i stoków narciarskich, ale gór mniej znanych, bardziej intymnych, wymagających, odbieranych sercem, naszym własnym do nich stosunkiem.
Konkurs startuje z pierwszym dniem nowego 2015 roku – serdecznie zapraszam Wszystkich do udziału. Konkurs jak zawsze adresowany jest do Wszystkich fotografujących, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego, wiek i doświadczenie – pokażmy jak piękne mogą być góry zimą, pokażmy, że warto w nie powracać nie tylko latem.

Skrócone zasady udziału

1. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może nadesłać maksymalnie trzy fotografie, związane z tematyką konkursową, czyli przedstawiające piękno gór, oraz ich florę i faunę zimą, oraz uczuć jakie piękno to wywołuje, interpretacja tych cech jest sprawą indywidualną.

2. Zgłaszane zdjęcia muszą mieć minimum 1280px szerokości oraz 720px wysokości, przy czym ich waga maksymalna nie może przekraczać 7mb dla jednego zdjęcia. Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne dla których minimalna szerokość pozioma to 2560px i pionowa 1280px, dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniu sepii, oraz zdjęcia HDR.

3. Zgłaszane zdjęcia powinny być ponumerowane a numer powiązany z opisem, lub zawierać w nazwie tytuł zdjęcia.

4. Zdjęcia należy wysłać w postaci elektronicznej w dowolnych formatach graficznych, jako załącznik do e-maila, wraz z wymaganymi regulaminem danymi na adres: konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl

5. W wiadomości prócz zdjęć należy podać dane w kolejności dodawania fotografii:

◦ tytuł zdjęcia (obowiązkowo)
◦ imię i nazwisko autora (obowiązkowo)
◦ LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej, o ile nie chcemy by były prezentowane pod naszym imieniem i nazwiskiem (obowiązkowo)
◦ zgodę lub jej brak na uczestnictwo w rywalizacji o nagrodę publiczności na łamach portalu Facebook (szczegóły w sekcji regulaminu „Nagroda publiczności”) / (obowiązkowo)
◦ miejsce i datę wykonania (nie obowiązkowo)
◦ model aparatu fotograficznego (nie obowiązkowo)
◦ mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia, co przedstawia sfotografowana scena / obiekt (nie obowiązkowo)

Nagroda publiczności:

1. W konkursie fotograficznym „Gdy w górach zagości zima…” prócz nagród i wyróżnień głównych, zostaje wyznaczona dodatkowa kategoria – „Nagroda publiczności”. By wziąć udział w tej części konkursu, rywalizując o wymienioną nagrodę zgłaszający do konkursu zdjęcia uczestnik, musi tylko określić w wiadomości mailowej podczas przesyłania zdjęć czy chce aby jego zdjęcia zostały dodane do albumu konkursowego na łamach serwisu Facebook. Jeśli taką zgodę wyraża zakwalifikowane do konkursu zdjęcia, będą równocześnie zamieszczane w galerii witryny, oraz jej profilu na łamach Facebooka.

2. Termin zgłaszania prac do „Nagrody publiczności” upływa wraz z terminem zgłaszania prac w konkursie głównym – to jest 15.03.2015 godzina 24:00.

3. Głosowanie na zdjęcia w kategorii „Nagrody publiczności” trwać będzie do 20.03.2015 – godzina 24:00.

4. W kategorii „Nagrody publiczności” nagrodzone zostaje zdjęcie które otrzyma największą liczbę „polubień” w chwili zamknięcia etapu głosowania – to jest 20.03.2015 – godzina 24:00.

5. By głosować na zdjęcia w tej kategorii należy:

◦ wejść na profil witryny na Facebooku i „Polubić” stronę
◦ następnie przejść do albumu konkursowego
◦ kliknąć „Lubię to” pod swoim kandydatem (zdjęciem)

6. Na każde zdjęcie można głosować tylko jeden raz w trakcie trwania całego konkursu.

Prawa autorskie

1. Wyłącznym organizatorem konkursu fotograficznego „Gdy w górach zagości zima…” jest właściciel i administrator strony internetowej www.s-nikiel-mojegory.pl – Sebastian Nikiel.

2. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie zmienia, ani nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia, organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania ich bez zgody autora, poza wykorzystaniem zgłaszanych fotografii do prezentacji prac w galerii konkursowej, jak i po konkursowej, oraz albumu konkursowego i pokonkursowego na profilu witryny na portalu Facebook (prezentacja w głosowaniu na nagrodę publiczności, o ile uczestnik wyraził chęć uczestniczenia w tej części konkursu), oraz w materiałach reklamujących konkurs (banery, plakaty…) na łamach witryny i jej profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+).

3. Autor zdjęcia zgłaszając je do konkursu musi posiadać pełnię praw autorskich do niego, oraz do elementów przedstawionych na fotografii, o ile podlegają one ustawie prawnej takiej zgody wymagającej.

Partnerzy

1. Patronem medialnym konkursu fotograficznego „Gdy w górach zagości zima…” są portale:

www.konkursfotograficzny.info
www.planetagor.pl
www.dzienniklesny.pl

2. Patronat honorowy nad konkursem „Gdy w górach zagości zima…” sprawuje Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział Bielsko-Biała – www.bielsko.ptt.org.pl

Terminarz w skrócie

Konkurs ma pięć etapów:

1. zgłoszenie prac konkursowych (do konkursu głównego i o nagrodę publiczności): 01.01.2015 – 15.03.2015 (godzina 24:00)

2. wybór najlepszego zdjęcia przez internautów (w publicznym głosowaniu na profilu witryny na portalu Facebook): 01.01.2015 – 20.03.2015 (godzina 24:00)

3. głosowanie i ocena prac przez jury konkursowe: 16.03.2015 – 31.03.2015r

4. podliczenie głosów i ogłoszenie wyników w kategorii nagrody publiczności, oraz poinformowanie mailowo zwycięzcy: 21.03.2015r

5. ogłoszenie wyników przez jury przyznające nagrody główne, oraz poinformowanie mailowo osób nagrodzonych: 01.04.2015r

Nagrody i wyróżnienia

W konkursie fotograficznym „Gdy w górach zagości zima…” przyznane zostaną:

- trzy nagrody główne,

- trzy wyróżnienia,

jedna „Nagroda publiczności”.

Wśród nagród są między innymi autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel, markowe akcesoria sportowe firmy Karrimor, Quechua, termosy, mapy turystyczne, oraz książki.

Konkurs "Gdy w górach zagości zima ..." - wszystkie nagrody
Konkurs „Gdy w górach zagości zima …” – wszystkie nagrody

Nagrody główne i nagroda publiczności:

Wyróżnienia:

 

 

Linki:

Strona konkursu (zasady, regulamin, zgoda na uczestnictwo, plakat)
Album konkursowy na Facebooku
Profil witryny na Facebooku