konkurs góry 2016

Źródło: s-nikiel-mojegory.pl

Konkurs fotograficzny – Góry moje miejsce na Ziemi – IV edycja

Organizator:  s-nikiel-mojegory.pl

Termin: 1.07.2016 – 31.08.2016

gory.moje.miejsce.na.ziemi_edycja4-plakat_640px
Serdecznie zapaszmy do udziału w kolejnej, już IV edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi”.

Jego celem jest ukazanie piękna gór, o każdej z pór roku, bogactwa ich flory i fauny, a wszystko to przez pryzmat naszego doświadczenia i emocji jakie wywołują one w nas samych.

 

Adresaci konkursu

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów, jak i osób zajmujących się fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego.
2. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć każda osoba, również niepełnoletnia, jednak w przypadku tych ostatnich konieczna będzie zgoda rodziców, na udostępnienie danych osobowych (druk zgody do pobrania na stronie organizatora <TUTAJ>). Formularz należy pobrać, wypełnić, a następnie zeskanowany (lub jako zdjęcie) wysłać jako załącznik e-mailem na adres organizatora konkursu – konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl.
3. Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się wyłącznie na terenie Polski, dopuszcza się jednak udział osób spoza granic kraju, jednak w przypadku zdobycia przez nich w konkursie nagród, należy liczyć się z koniecznością pokrycia części kosztów (różnicy pomiędzy kosztem wysyłki krajowej, a zagranicznej) wynikających z przesyłki nagrody poza obszar polski.

 Terminarz szczegółowy:

  1. Prace konkursowe można zgłaszać od 01.07.2016 do 31.08.2016r do godziny 24:00 (decyduje godzina i data wpłynięcia maila zgłoszeniowego).
  2. Równoległe, podczas trwania konkursu, zgłoszone prace, spełniające wymienione regulaminem wymogi techniczne, oraz nie noszące znamion zabronionej ingerencji w zdjęcie, zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu, będą zamieszczane w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania maila z załączonymi zdjęciami, w Galerii Konkursowej na łamach witryny www.s-nikiel-mojegory.pl, oraz w albumie konkursowym na profilu witryny na łamach Facebooka / pod warunkiem że uczestnik wyraził chęć rywalizacji o nagrodę publiczności) jednak organizator dołoży wszelkich starań by zdjęcia trafiały do galerii i albumu konkursowego jak najszybciej.
  3. Po zakwalifikowaniu zdjęć, oraz ich zamieszczeniu w „Galerii konkursowej”, jak i albumie na łamach profilu witryn na portalu Facebook, zgłaszający otrzyma od organizatora informację o tym za pomocą maila.
  4. Po zamknięciu etapu zgłaszania prac to jest 31.08.2016 rozpocznie się kolejny etap konkursu – głosowanie i obrady Jury, podczas których wyłonieni zostaną zwycięscy, oraz osoby wyróżnione, w kategoriach głównych. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród głównych, jeśli nie uda się takiego wyłonić, oraz nie przyznawania wyróżnień, jeśli żadne ze zdjęć zgłoszonych do konkursu nie będzie przedstawiało odpowiedniego poziomu artystycznego i warsztatowego. Etap głosowania trwać będzie od 01.09.2016 do 14.09.2016 roku.
  5. Po zakończeniu głosowania przez Jury, na stronie konkursowej, zostaną ogłoszeni zwycięscy konkursu w kategorii nagród i wyróżnień głównych – co będzie miało miejsce 15.09.2016 roku.
  6. Po zakończeniu obrad i ogłoszeniu wyników osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wyniku za pomocą maila, oraz poproszone o podanie adresu i telefonu (dla firmy spedycyjnej) pod który zostaną wysłane nagrody. Uwaga – jeśli osoby nagrodzone nie skontaktują się i nie podadzą rzeczowego adresu w ciągu czternastu dni od daty ogłoszenia wyników – to jest 30.09.2016 nagrody będą przekazane na poczet kolejnych konkursów.

Nagrody

Na uczestników czeka wiele pięknych, cennych nagród

Sponsorami nagród w konkursie są:

 1. W IV edycji konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi” prócz nagród i wyróżnień głównych, zostaje wyznaczona dodatkowa kategoria – „Nagroda publiczności”. By wziąć udział w tej części konkursu, rywalizując o wymienioną nagrodę, zgłaszający do konkursu zdjęcia uczestnik, musi tylko określić w wiadomości mailowej podczas przesyłania zdjęć czy chce aby jego zdjęcia zostały dodane do albumu konkursowego na łamach serwisu Facebook. Jeśli taką zgodę wyraża zakwalifikowane do konkursu zdjęcia, będą równocześnie zamieszczane w Galerii Witryny, oraz jej profilu na łamach Facebooka.
 2. Termin zgłaszania prac do „Nagrody publiczności” upływa wraz z terminem zgłaszania prac w konkursie głównym – to jest 31.08.2016 godzina 24:00.
 3. Głosowanie na zdjęcia w kategorii „Nagrody publiczności” trwać będzie do 07.09.2016 – godzina 24:00.
 4. W kategorii „Nagroda publiczności” nagrodzone zostaje zdjęcie które otrzyma największą liczbę „polubień” w chwili zamknięcia etapu głosowania – to jest 07.09.2016r – godzina 24:00.
 5. By głosować na zdjęcia w tej kategorii należy:

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje nt. głosowania na nagrodę publiczności  >>>

Nagrody