hala izerska 2008 (20)

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Konkurs fotograficzny – „KRAJOBRAZ DOBRY I ZŁY”

Termin nadsyłania zdjęć: 19.09.2014 r.

Ruszył ogólnopolski konkurs fotograficzny „Krajobraz dobry i zły”. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce. Do udziału zapraszamy fotografów profesjonalistów i amatorów w każdym wieku.

Patronat nad konkursem objęli Minister Środowiska Maciej Grabowski oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.

Celem konkursu jest pokazanie tego, co piękne i pozostaje w harmonii z krajobrazem oraz napiętnowanie tego, co go szpeci i niszczy.

Poszukiwane są zarówno najlepsze, jak i najgorsze ślady działalności człowieka na obszarach objętych ochroną (na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Mogą to być również przykłady krajobrazu naturalnego, na przykład: doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.
Gdzie szukać informacji o obszarach i obiektach chronionych w Polsce?
Informacja o położeniu i identyfikacji obszarów chronionych powołanych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dostępna jest na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, natomiast wykazy obszarów i obiektów chronionych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Zdjęcia należy przesyłać do 19 września za pomocą formularza na stronie internetowej: www.polskikrajobraz.pl. Organizatorem konkursu jest „Architektura-murator”.