sztuka natury okladka

Źródło: Patronat medialny

Konkurs fotograficzny – „NATURA WOKÓŁ NAS”

Termin składania prac: 22 październiaka 2014 r.

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2014 przygotowywanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni.

Konkurs ma charakter otwarty.

Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 22 października 2014 r. (decyduje data wpływu) w Muzeum Przyrodniczym UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87 – 100 Toruń,  z dopiskiem: „Natura Wokół Nas”.

Regulamin konkursu >>>

Konkurs objęty patronatem medialnym przez Dziennik Leśny