koziołki 1 plakat

KOZIOŁKI DLA POZNANIA – konkurs i wystawa

koziołki 1 plakat
KOZIOŁKI DLA POZNANIA – To otwarty konkurs dla artystów, zgłoszenia przyjmowane są do 15 października. Wernisaż i otwarcie wystawy nastąpi w dniu 23 października o godz. 17:30 podczas trwania TOUR SALON. Ekspozycja będzie miała miejsce w pobliżu SCENY KULTURY. Napływają zgłoszenia; będziemy mogli zobaczyć rzeźby wykonane w różnych technikach.

Celem jest zaangażowanie artystów w tematykę przenikania terenów miejskich i form przestrzennych, które to w połączeniu z legendą o KOZIOŁKACH stworzą alternatywne ujęcia terenów miejskich. Promocja miasta jako miejsca o zabarwieniu historycznym, wspieranie kultury oraz stworzenie form charakterystycznych dla Miasta POZNANIA. Zainicjowanie trendu uszanowania terenów zielonych jako miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów.

„Koziołki dla Poznania”. Planowana inicjatywa wspiera kulturę, jej korzenie ludowe oraz konotuje z artystycznym wykorzystaniem podań i legend. Odwołanie do historii w takim kontekście jest atrakcyjną zachętą do poznawania własnych korzeni. Barwna legenda staje się zarazem przewodnikiem w odpowiedzi na pytanie: Czy w dobie wysoko rozwiniętej cywilizacji potrzebne są „bajki”? W Roku Oskara Kolberga taka inicjacja artystyczna pozwala w wymiarze symbolicznym zweryfikować usłyszane niegdyś treści.  Staje się twórczą zabawą i w zamyśle organizatorów jej efekty, dzieła mają wkroczyć w miasto… Czyż nie cudownie oddać się w wir fantazji, zmienić wizję Poznania w aspekcie przyrody i czasu?  Szeroko zakrojony plan konkursu to pole dla takich treści jak: rzeźba w skali mikro i makro,  jak pamięć wobec czasu i utrwalenia jej w pokoleniach….  [Julia Kaczmarczyk-Piotrowska Wice prezes WZAR Kurator wystawy]

Projekt pod honorowym patronatem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, WZAR, Międzynarodowe Targi Poznańskie, World Trade Center Poznań.
Partnerzy: Wydawnictwo Miejskie POSNANIA oraz Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
Patronat medialny: Dziennik Leśny
Podczas otwarcia wystawy wystąpi zespół VENATOR.

Komisarze wystawy:
1. Jan Kaczmarek- Prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.
2. Julia Kaczmarczyk-Piotrowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy
Kuratorzy wystawy:
• Julia Kaczmarczyk-Piotrowska – Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy
• Joanna Buczak – Członek Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy
Koordynator: Anna Słonka-Moskwa – Prezes WZAR

Więcej informacji: www.wzar.pl

Krzemiński
Krzemiński
Krzemiński
Krzemiński