plakat wystawy 880pix

„Oczami śląskich fotografów – 2 edycja”

OKRĘG ŚLĄSKI Związku Polskich Fotografów Przyrody po raz drugi organizuje wystawę „Oczami śląskich fotografów”.

Pierwasza edycja odbyła się w 2009 r. – relacja z wernisażu >>> wystawa miała miejsce w Galerii „Piętro wyżej” w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach a w kolejnych latach eksponowała była w wielu miejscach Polski.

plakat wystawy 880pix
Wystawa drugiej edycji jest elementem realizowanego przez OKRĘG projektu pod nazwą Multimedialny projekt proekologiczny „Oczami śląskich fotografów – 2 edycja”. Projekt ten skierowany jest, przede wszystkim, do mieszkańców województwa śląskiego, ma charakter edukacyjny i proekologiczny. Złożony jest z czterech elementów: WYSTAWY fotograficznej, WARSZTATÓW terenowych, SPOTKANIA z autorami i publikacji KATALOGU zdjęć wystawy.

Dziennik Leśny objął patronatem ten projekt

 

 

 

 

 

Szczegółowy PROGRAM realizacji projektu:

1. WERNISAŻ wystawy fotografii przyrodniczej „Oczami śląskich fotografów – 2 edycja”: - 8 października 2014, godz. 18.00, MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego 3,
- ekspozycja wystawy: 9.10.2014 – 11.01.2015

2. WARSZTATY terenowe z zakresu fotografii przyrodniczej i etyki w fotografowaniu przyrody w rezerwacie przyrody Las Murckowski w Katowicach:
- miejsce zbiórki 18 października 2014, godz. 14.30 na parkingu w Dolince Murckowskiej w Katowicach, przy ulicy Pawła Kołodzieja, na trasie z Katowic-Murcki do Mysłowic-Wesołej, 150m za stacją LOTOS, po prawej stronie – ZAPRASZAMY, wstęp wolny
- miejsce zbiórki 13 grudnia 2014 (drugi termin), godz. 13.00, na parkingu j.w. – również serdecznie zapraszamy, wstęp wolny

3. SPOTKANIE z autorami zdjęć wystawy, członkami Związku Polskich Fotografów Przyrody:
W programie
- prelekcja Tomasza Sczansnego pod nazwą „Skarby lasów rudzkich”
- prelekcja Artura Jurkowskiego pod nazwą „Przepis na fotografię krajobrazu”
- pokazy zdjęć i diaporam o tematyce przyrodniczej Okręgu Śląskiego ZPFP
Miejsce spotkania: 22 października 2014, godz. 17.30, MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego 3 – wstęp wolny.

4. Rozprowadzenie KATALOGÓW zdjęć wystawy z tekstami ich autorów, wśród uczestników imprez – nieodpłatnie

WYSTAWA złożona jest z 80 wielkoformatowych fotografii, 21 autorów członków Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, poświęcona przyrodzie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego. Na zdjęciach zobaczymy zagrożone wyginięciem chronione gatunki, nietknięte ręką człowieka krajobrazy z obszarów chronionych oraz objętych programem Natura 2000. Wystawa ma charakter edukacyjny i proekologiczny. Każde zdjęcie opatrzone jest tytułem oraz tekstem autorskim o fotografii. Poprzednie tak duże wystawy Okręgu organizowane były od roku 2003, eksponowane w Katowicach i wielu innych miastach województwa śląskiego, również w kilku Parkach Narodowych i miastach Polski, wszędzie cieszyły się uznaniem i dużą popularnością.

AUTORZY zdjęć: Adrian Król, Artur Jurkowski, Bogusława Jankowska, Dariusz Przybyła, Dariusz Wojtyła, Grzegorz Smolarczyk, Jakub Spodymek, Janusz Wojcieszak, Jerzy Stasiak, Lesław Kostkiewicz, Łukasz Koba, Łukasz Łukasik, Marcin Karetta, Marek Śniegoń, Marek Wtorek, Paweł Niemiec, Paweł Smolik, Sebastian Słonina, Tomasz Sczansny, Zuzanna Kacperek-Karetta, Zygmunt Urzędnik

OKRĘG ŚLĄSKI jest jednym z 12 Okręgów w Związku Polskich Fotografów Przyrody, istnieje od 1996r., liczy teraz 34 członków. Organizuje spotkania otwarte dla publiczności, wystawy fotografii, konkursy, plenery, prowadzi stronę internetową, ma swój profil na facebooku. Jego członkowie są obecni na portalach internetowych, grupach dyskusyjnych, w konkursach i licznych wydawnictwach przyrodniczych.

Strona internetowa: www.zpfp.slask.pl
Profil na facebooku: pl-pl.facebook.com/zpfp.okreg.slaski
Strona główna ZPFP: www.zpfp.pl
Profil na facebooku: pl-pl.facebook.com/ZPFPpl

ORGANIZATOR wystawy: Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Śląski i Muzeum Śląskie w Katowicach

DOFINANSOWANIE prac wystawy i katalogu: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

oczami śląskich fotografów