czeszewo2018

Źródło: Patronat medialny

Projekt: Plener CZESZEWO 2018

TERMIN: 1. – 3. 08.2018

Rezerwat przyrody stanie się już po raz szósty planem do twórczych zmagań grupy artystów. W Centrum Zarządzania Łęgami w Wielkopolsce spotykają się miłośnicy sztuki aby przez kilka dni zaangażować się w dialog z naturą. Od 1 do 3 sierpnia 2018 odbędzie się plener malarski pod hasłem: RZEKA. (2013 -WOBEC NATURY, 2014 – PRZYRODA I WODA, 2015 – LAS, 2016 – ZWIERZĘ, 2017 – ŁĄKA).

Projekt spotkań artystycznych zawiera się w inicjatywie projektu edukacyjnego pt.: „Leśne Przemiany”.

Temat pleneru: RZEKA w malarstwie i sztuce ziemi. Plener odbywa się honorowym patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Obszarem działania tegorocznej edycji pleneru w Czeszewie będzie obszar ziemi, środowisko naturalne. Rzeka, łąka i las są nieodzownym elementem czeszewskiego pejzażu. Jego walory artystyczne i naturalne mają zachęcić artystów do eksperymentowania. Działań o charakterze tradycyjnym i nowatorskim wpływających na realizowane projekty o cechach artystycznych i edukacyjnych. Połączenie malarstwa ze sztuką natury to prowokacja do wydarzeń formalnych w obszarze przestrzeni i w odwrotnym procesie. Pozwala na przekształcenie częściowe środowiska oraz zapis w tradycyjnej technice, wyodrębnienie wizerunków i właściwości ze względu na podjęte zachowanie”. (JKP)

czeszewo2018

Kurator pleneru: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska.

Uprawiana technika: malarstwo akwarelowe.

- w przypadku realizacji Land art dokumentacja fotograficzna (warsztaty).

Przewidywana ilość uczestników – 15 osób (zgłoszenia przyjmuje kurator do 20 lipca, liczy się kolejność zgłoszeń).

Miejsce pleneru – Czeszewo – Orzechowo OEL Ośrodek Edukacji Leśnej.

FB 2018 – https://www.facebook.com/events/643183492721172/

więcej: https://www.youtube.com/watch?v=hBwNuMQuKIo

Miejsce kwaterunku – Gospodarstwo agroturystyczne „U Leny”.

Wyżywienie i kwaterunek – pokrywają uczestnicy . (Gospodarstwo agroturystyczne, Czeszewo) Koszty: (nocleg – 65 PLN doba, 15 PLN – śniadanie, kolacja, 25 – PLN obiad).

Kontakt z kuratorem: kpjulia@poczta.onet.pl

 

Informacje szczegółowe:

http://plewiska.pl/iv-plener-w-czeszewie-pod-haslem-zwierze-lipiec-2016/

http://www.zpkww.pl/aktualnosci/v-plener-artystyczny-czeszewie-laka-2017-zakonczony/

 

REGULAMIN:

 1. Plener jest spotkaniem artystycznym dla twórców, którzy dobrowolnie wyrażają chęć uczestnictwa.
 2.  Artyści sami decydują jaką dyscyplinę będą uprawiać.
 3.  Prace pozostają własnością artystów.
 4.  Wybrane prace zostaną wyeksponowane podczas wystawy w OEL w Czeszewie i zaineresowanych placówkach.
 5.  Celem pleneru jest popularyzacja twórczych form spędzania czasu wolnego i  polskiej przyrody oraz upowszechnianie dóbr kultury. Plener trwa 3 dni.
 6.  Zakwaterowanie (najbliżej) w Gospodarstwie Agroturystycznym U LENY (tel: 665-811-504) – Czeszewo ul. Leśna. Inne rozwiązania kwaterunkowe prosimy zgłaszać.
 7.  Termin po ustaleniu rezerwacji, należy potwierdzić do dnia 20. 07.18.
 8.  Koszty dojazdu i wyposażenia warsztatowego pokrywają uczestnicy.
 9.  Osoby niepełnosprawne i dzieci wymagają obecności opiekunów prawnych  i pozostają pod ich opieką.
 10.   Prosimy o zabezpieczenie się przed insektami.
 11. Materiały podstawowe techniki zaproponowanej zostają przekazane uczestnikom.
 12. Prace z kilku ostatnich lat zostaną pokazane podczas warsztatów, które będą towarzyszyć Konferencji Hortiterapeutycznej w Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym w sierpniu 2018.

DZIĘKUJEMY ZA WASZE ZGŁOSZENIA! DO ZOBACZENIA W CZESZEWIE! PROGRAM RAMOWY:

Program:

1.08.2018

10:00 – przyjazd do Czeszewa i kwaterunek
11:30 – 12:30 – spotkanie w OEL (Ośrodek Edukacji Leśnej)  w Czeszewie. Powitanie uczestników. Zwiedzanie Ośrodka z Panem Markiem Dobroczyńskim, podleśniczym, edukatorem leśnym. Przeprawa promem Nikodem przez rzekę Wartę, poczęstunek.
12:30 – 13:30 – omówienie form pracy, wybór tematu, omówienie zasad obowiązujących w REZERWACIE
15:30 – plener
17:00 – posiłek
19:00 – wystawa korekcyjna

2.08.18

9:00 śniadanie
9:30  – 13:30 sesja plenerowa
14:00 – obiad
15:30 – 18:00 sesja plenerowa
19:00 -  wyplatanie form przestrzennych dla chętnych – warsztaty, spotkania monograficzne, ognisko

3.08.18
9:00 – śniadanie
13:00  – spotkanie w  OEL Czeszewo. Zakończenie pleneru, mini wernisaż, występ muzyczny – sygnały myśliwskie,  wręczenie dyplomów i zasadzenie II i III drzewa artystów na terenie miejsca gdzie kiedyś znajdowała się leśniczówka.

- wyjazd (godziny popołudniowe).
Dla chętnych zwiedzanie Pałacu w Śmiełowie, Muzeum im. Adama Mickiewicza.
- dla zainteresowanych możliwość przedłużenia pobytu.

Otwarta przestrzeń pod gołym niebem miejscem pracy artystów. Wzorem barbizończyków grupa zapalonych miłośników natury po rzaz kolejny uwieczni jej piękno. Tegoroczna edycja kryje się pod hasłem: RZEKA. Sztuka uwolniona od protez i rekwizytów stanie się zapisem doznań zmysłowych. Letnia aura sprzyja takim rozważaniom, nie tylko w realistycznym ujęciu. Rezerwat przyrody jest zarazem atelier, nie tylko pełnym obrazów, inspiracji ale miejscem dźwięków i zjawisk. Rola twórcy to dążenie do trwałego lub ulotnego zapisu utworu w jakim uczestniczy. To indywidualne doświadczenie, które wspomaga rekreację i rozwój zdolności. Urok wyznaczonego miejsca pozwala na uczestnictwo w pierwotnej, otaczającej namiastce, kolebce natury.

Wśród dębów, mchu, paproci, otaczającej wody, artysta zmierzy swoją wrażliwość z nieokiełznanym światem ferii barw i odgłosów. Terapeutyczny charakter doświadczenia przypomina o gnozie sztuki, jej powiązaniu – alternatywnej siatce połączeń między tym co nabyte i zapomniane. Pozostając pod wrażeniem rytmów, jawiących się niczym nie skrępowane i korelujące z twórczością przelaną w formie rozlicznych pejzaży, studiów i szkiców.

Cytując Vincenta van Gogha „Kochajmy przyrodę, bo dzięki niej lepiej rozumiemy sztukę” zapraszam na plener”.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian w regulaminie i programie z przyczyn niezależnych.

Plener poprzedził w tym roku I FESTIWAL BLIŻEJ NATURY, o którym można przeczytać :

http://powiat.poznan.pl/festiwal-blizej-natury/

https://www.youtube.com/watch?v=EVtWYKkhOYU

https://www.facebook.com/events/160013251312534/

Zapraszamy!

Grupa stała:

Lidia Cieśla – Bąkiewicz

Dorota Dendzik

Jakub Głębocki

Marianna Grabowska

Agnieszka Krzymińska

Krzysztof Marciniak

Agnieszka Orłowska

Barbara Piotrowska

Julia Kaczmarczyk – Piotrowska

Paulina Siwińska

Beata Staszczyk

Katarzyna Stronczyńska

Dorota Zbroszko

Grupa mobilna:

Marta A. Bielawska

Michalina Bielawska

Mateusz Bielawski

Justyna Dolatowska – Wolny

Antonina Wolny

Gabriela Wolny

Ewa Jasek

Ewa Tresenberg