Wystawa – UTWORY « Dziennik Leśny
Wystawa utwory

Źródło: Korespondencja

Wystawa – UTWORY

16.01.2105-16.07.2015
Nadleśnictwo Jarocin, Centrum Zarządzania Łęgami zaprasza na wystawę: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska i Krzysztof Tomasiak

utwory (3)
Zapis czyli skomponowanie obrazu jest główną treścią tej wystawy. Układ kompozycyjny zdominowany przez czynniki zewnętrzno-wewnętrzne. Dwie propozycje budowania obrazu odnoszą się do jego kształtowania jako odbitki. W obu przypadkach odbijanie stało się determinujące. Różnice medialne stanową ważny czynnik dla tych kontrastowych wytworów.

Utwór czyli zapis podobnie jak obraz wynika z potrzeb osobistych a punktem zapalnym jest przyroda. Twórca zatrzymuje zastaną chwilę a forma zapisu pomaga w nakreśleniu stanów i wrażliwości.
Mamy do czynienia z fotografią przyrodniczą i przeciwwagą parareliefem wykonanym na mokrej płaszczyźnie tablic gipsowych patykiem a naturalną barwą uzyskaną z lokalnych roślin. Zestawienie techniczne i prymitywne, zastosowanie aparatu – maszyny i naturalnego gestu twórczego.

Efektem zawieszenia wiedzy w tym specyficznym procesie twórczym jest zachwyt i próba zatrzymania obrazu w czasie. Różnica między twórcami oscyluje w kierunku nazwania i przekazania wiedzy oraz wskazania jedynie tropu, poszlaki i zmagania się z niewiadomą. Obraz realistyczny konfabuluje ze schematem z zniekształconą wizją bazgroty. Akcentując tym samym ważność procesu twórczego i poznawczego.

Cytując Andre Malarux – znawcy problematyki percepcji i kreacji plastycznej i odnosząc się do twórczości dziecięcej tak ważnej w kształtowaniu właściwej postawy w wieku dorosłym: „Owszem, dziecko miewa uzdolnienia artystyczne, ale nonsensem byłoby uważać je za artystę, bo to nie dziecko włada talentem, tylko talent włada dzieckiem”.

Wytwór stopniowo dojrzewa i ważne jest co stara się zakomunikować, bo przecież twórca angażuje się: tropiąc, śledząc zwierzę lub szukając właściwego kadru w przypadku Krzysztofa Tomasiaka i w procesie spontanicznej akcji w odpowiedzi na naturalną sytuację Julii Kaczmarczyk-Piotrowskiej. W wymienionych działaniach zawsze towarzyszą receptory (wzrok, dotyk, słuch itp.).

Obrazy typu poschematycznego przenikają się z próbą wiernego odtwarzania rzeczywistości. W takim zarysie ukazana została wystawa przez autorów. Ich utwory powstały w naturze i są wytworami dotyczącymi zapisu czasu i miejsca. Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Czeszewie sprzyja rozważaniom o sztuce. Aby doświadczyć kontaktu z obrazami tych autorów serdecznie zapraszamy do Czeszewa. Może odkryją Państwo w sobie cień badacza i artysty. Życzymy owocnego kontaktu ze sztuką i przyrodą oraz wielu własnych utworów.

Autorzy wystawy.

Julia Kaczmarczyk-Piotrowska artysta plastyk
Krzysztof Tomasiak leśnik

Artystyczny duet fotograficzno-malarski wyłonił się w trakcie pracy nad programem: Leśne Przemiany. Wówczas promocja sięgała duetu Julia Kaczmarzyk-Piotrowska i Jerzy Kubacki (2014 komendant straży leśnej i artysta plastyk) z Wielkopolskiego Parku Narodowego. Po sukcesie wystawienniczym oraz zgromadzeniu na wystawie w Komornikach wielu twórców w zakresie wystawy: Mgnienia z Natury. Koordynatorka wystaw związanych projektem tematyką leśną zainicjowała cykl wystaw wraz z Krzysztofem Tomasiakiem, leśnika z Nadleśnictwa Piwniczna. Wystawa to już trzecie spotkanie ich artystycznych wizji. Pierwsza odsłona miała miejsce w Roztoce Ryterskiej, druga w Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach i teraz proponowana, trzecia w Centrum Zarządzania Łęgami w Czeszewie na terenie Nadleśnictwa Jarocin.

Projekt: LEŚNE PRZEMIANY jest autorskim projektem edukacyjnym w ramach jego realizacji powstały warsztaty, świetlica edukacyjna i cykliczna przeglądowa wystawa pt: MGNIENIA Z NATURY w Gminnym Ośrodku Kultury w Komornikach. W zakresie projektu odbywają się też zajęcia plastyczne działające jako pracownia oraz program edukacyjny zastosowany po raz pierwszy w szkole: Zespole Szkół Salezjańskich w Poznaniu. Od dwóch lat w Czeszewie odbywają się plenery malarskie mające na celu promocję starorzecza rzeki Warty. Podjęto także próbę pleneru rzeźbiarskiego w drewnie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (2013) oraz jako plener interdyscyplinarny w Ogrodzie Botanicznym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2013).

Praca z Krzysztofem Tomasiakiem do wzajemna próba zmierzenia się z projektem. Bywało, że motywy fotograficzne powielane zostały w twórczości Julii Kaczmarczyk-Piotrowskiej (wystawa w Wielkopolskim Centrum Onkologii). Ta wystawa to dialog artystyczny ale także dialog, któremu towarzyszy wspólna myśl: Uwielbienie rodzimej natury.