Źródło: Ministerstwo Środowiska

Pierwsza aukcja polskich uprawnień do emisji CO2

Dziś European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła pierwszą aukcję uprawnień do emisji EUA. Jednostka EUA (European Union Allowances) uprawnia do emisji 1 tony CO2.

W 2013 r. całkowita liczba uprawnień do emisji, które zostaną wystawione do sprzedaży na aukcjach w imieniu Polski, wynosi 51 mln. Począwszy od dziś aukcje będa przeprowadzane co tydzień, w poniedziałki, w godzinach 13:00-15:00.

Więcej informacji o aukcjach można znaleźć pod adresem.