Źródło: Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Po raz czwarty świętujemy Międzynarodowy Dzień Lasów

Pierwszego dnia wiosny świętujemy Międzynarodowy Dzień Lasów. Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem „Lasy i Woda” i mają uświadomić rolę lasów m.in. w magazynowaniu wody i zabezpieczaniu przez powodzią, lawinami czy osuwiskami ziemi.

puszcza białowieska

Międzynarodowy Dzień Lasów został ustanowiony w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, a od 2013 r. obchodzony jest na całym świecie. Głównym celem obchodów tego święta jest  podkreślanie znaczenia wszystkich rodzajów lasów dla środowiska i ludzi.

W 2016 r. hasłem Międzynawowych Dni Lasów jest Woda. Niewiele osób wie jak ważną rolę pełnią lasy w zaopatrywaniu w świeżą wodę potrzebną do życia. Lasy pełnią funkcję naturalnego filtra wody, zatrzymują wodę przeciwdziałając powodziom, a tereny zlewisk w lasach zwłaszcza mokradła dostarczają 75% świeżej wody dostępnej na Ziemi.

 

Rola lasów w kształtowaniu zasobów wodnych:

 

Retencja w Lasach Państwowych

Obserwacje z ostatniego 50-lecia wskazują na nasilanie się na obszarze Polski ekstremalnych zjawisk pogodowych. Sezonowa zmienność klimatyczna charakteryzująca się intensywnymi opadami wiosennymi, okresami suszy w porze letniej oraz stan systemów melioracyjnych, doprowadziły do obniżenia zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych. W efekcie na wielu obszarach dochodzi do przesuszenia licznych siedlisk leśnych.

Polska jest krajem, w którym zasoby wodne są mniejsze niż w innych państwach europejskich, ponadto obserwowane w ciągu ostatnich lat anomalie klimatyczne powodują zmiany w rozłożeniu opadów w czasie. O ile sumaryczna roczna ilość opadów w naszym kraju nie zmienia się, to występują zwiększone wielokrotnie opady w krótszych okresach czasu. Powoduje to zwiększony, szybki spływ wód bliski stanom ekstremalnym powodujący zniszczenia i zwiększający zagrożenia suszą.

Wychodząc naprzeciw opisanym problemom, od ponad 20 lat Lasy Państwowe realizowały inwestycje związane z retencjonowaniem wody. Podejmowane działania przyniosły wymierne korzyści w postaci zwiększenia zasobności w wodę siedlisk leśnych, a także odtworzenia zdegradowanych ekosystemów wodno-błotnych.