Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Powstaje geoportal Parku Narodowego „Ujście Warty”

Do 2023 r. powstanie geoportal Parku Narodowego „Ujście Warty”, na którym znajdą się dokładana mapa obszaru chronionego wraz z jego otuliną oraz wiele innych danych dotyczących oceny zasobów przyrodniczych tych terenów. Trwa zbieranie danych teledetekcyjnych.

Kaczka krzyżówka

Jak poinformował dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” Konrad Wypychowski, zgromadzone dane w ramach tego projektu zostaną również wykorzystane do opracowania 20-letniego planu ochrony tego parku.

Zebranie danych jest jednym z pierwszych etapów dużego projektu, mającego określić stan zasobów przyrodniczych Parku Narodowego „Ujście Warty” i jego otuliny. Mają one również posłużyć do rozbudowy systemu informacji przestrzennej parku.

Od kilku miesięcy nad parkiem latają samoloty wyposażone w kamery, aparaty czy skanery zbierające dane teledetekcyjne. W połowie października taki samolot zwrócił szczególną uwagę obserwatorów, ponieważ jego trasa przelotu układała się w równoległe linie.

„Wykonano wtedy nalot ze skanerem laserowym. Za pomocą wiązki lasera zbierana jest informacja o ukształtowaniu i pokryciu terenu. Pierwsze pomiary lotnicze wykonano w czerwcu tego roku. Polegały one na wykonaniu zdjęć do ortofotomapy oraz wykonaniu zdjęć ukośnych do stworzenia modelu 3D obszaru parku” – wyjaśnił Wypychowski.

Loty nad parkiem będzie można obserwować do końca 2020 r. Przed przystąpieniem do analiz zebranych danych, zostanie sprawdzona ich jakość, a następnie posłużą one do wykonania szczegółowych map parku, które znajdą się na specjalnym geoportalu. Powstanie on również w ramach tego projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu infrastruktura i środowisko. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 3,2 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie ponad 2,7 mln zł. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz