Źródło: Korespondencja

Powstanie ponad 200 000 Listów dla Ziemi. Napisz swój!

Od 15 do 30 kwietnia uczniowie i przedszkolaki w całej Polsce będą pisać „Listy dla Ziemi”, czytać je swoim rodzicom, by wspólnie w domu zaangażować się w proste działania ekologiczne – działania dla Ziemi! Akcja jest na facebooku. Aby zobaczyć najciekawsze listy, które wezmą udział w konkursie i śledzić informacje o zanieczyszczeniach powietrza, wystarczy kliknąć „Lubię to”. Do udziału zaprasza Fundacja Ekologiczna ARKA.

listy dla ziemi

Pisanie listów – w tym roku pod hasłem „Czyste powietrze – zdrowy człowiek” – to nowa forma edukacji ekologicznej. Przed pisaniem uczniowie wezmą udział w lekcjach, happeningach, wycieczkach, przemarszach i przedstawieniach upowszechniających tematykę wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi i na przyrodę. Uczniowie pokażą listy w domu, by razem z rodziną ustalić trzy działania, które pomogą w ochronie powietrza.  Wybiorą też domowego Strażnika, który „przypilnuje” złożonych deklaracji.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest motoryzacja i „niska emisja”, czyli dymy z kominów kotłów grzewczych w domach, kamienicach, pensjonatach, małych przedsiębiorstwach. Spala się w nich słabej jakości węgiel, muł węglowy i, niezgodnie z prawem, odpady (meble, odzież, wyroby plastikowe i gumowe, opakowania). Przez to, w powietrzu tworzą się pyły, gazy i toksyny niebezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego.  Dwutlenek siarki, tlenki azotu i amoniak powodują kwaśne deszcze zatruwające lasy, rzeki i jeziora. Substancje azotowe sprzyjają zakwitom planktonu, z powodu którego ryby i inne organizmy żywe mogą się udusić. Ozon przygruntowy niszczy liście roślin i spowalnia ich wzrost, szkodzi lasom i roślinom dziko rosnącym oraz wpływa na obniżenie plonów.

Zanieczyszczenie powietrza jest bardzo groźnym zjawiskiem, z którym stykamy się niemal codziennie. Ograniczenie spalania śmieci w przydomowych kotłowniach jest realnym sposobem na poprawę jakości powietrza. Akcja „Listy dla Ziemi” informuje o tym niebezpieczeństwie i zachęca do działania. Fundacja Ekologiczna ARKA zaprasza do polubienia akcji na facebooku i udostępniania jej postów na swoim koncie.

Drzewa pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki i metale ciężkie. Oczyszczają też powietrze mechanicznie. Jeśli znajdują się na drodze ruchu powietrza to ich gałęzie i liście zatrzymują ten ruch, a pyły opadają na dół. Hektar lasu wchłania w ciągu godziny tyle CO2, ile wydziela go w tym czasie 200 osób. Świerkowy żywopłot, wzdłuż ruchliwej ulicy, potrafi zatrzymać do 70% zanieczyszczeń.

Niską emisję można jednak ograniczać. Oprócz rozwijania komunalnych sieci ogrzewania, trzy najważniejsze kierunki to wymiana przestarzałych kotłów grzewczych, ochrona drzew i terenów zielonych oraz ekologiczny transport (rowery i publiczny transport zbiorowy).

Akcji „Listy dla Ziemi” patronuje Minister Środowiska. Została dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Partnerem są Lasy Państwowe i Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.

Szczegóły wkrótce!