Foto: Tadeusz Baraniecki

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Populacja zimorodków w Drawieńskim Parku Narodowym ma się dobrze

Do końca maja br. w ramach programu ochrony i monitoringu populacji zimorodka w Drawieńskim Parku Narodowym (DPN) zaobrączkowano 60 osobników, czyli o 1/3 więcej ptaków, niż w tym samym czasie ub. roku, a prace jeszcze trwają.

Naukowcy, zajmujący się badaniem tych ptaków, nie mają wątpliwości, że populacja zimorodka na tym obszarze ma się dobrze i rośnie w siłę.

W latach 2011-2013 nad Drawą gniazdowało corocznie 12-15 par lęgowych. Ze względu na łagodniejszą zimę w bieżącym roku liczba ta może wzrosnąć do 20-25 par.

Jak poinformowała PAP adiunkt parku Joanna Sanocka-Bielatko, w czasie przeprowadzonych kontroli potwierdzano zajęcie stanowiska, określano stadia zaawansowania lęgu, osobniki dorosłe i pisklęta obrączkowano.

Ponadto, określano wiek, płeć i parametry biometryczne – długość dzioba, skrzydeł, sterówek, liczbę sterówek, ciężar ciała i obecność ektopasożytów u osobników dorosłych. Dodatkowo badano pH w otworze wlotowym nory.

Po badaniach zimorodki bezpiecznie wracały do nory, a wszelkie ślady obecności człowieka przy każdym ze stanowisk zacierano.

Z prowadzonych obserwacji wynika, że po łagodniejszej niż w poprzednich latach zimie, zimorodki rozpoczęły w tym roku sezon lęgowy nieco wcześniej. Pierwsze jaja stwierdzono w norkach w końcu marca.

„Wszystko wskazuje na to, że więcej ptaków przeżyło zimę, ponieważ w tegorocznych kontrolach odnotowano dwa ptaki noszące obrączki założone w latach poprzednich. Zima jest jednym z najgroźniejszych nieprzyjaciół zimorodków, a silne mrozy potrafią zdziesiątkować populacje. Ptaki zasiedliły też dwa nowe stanowiska, gdzie nie notowano ich w latach ubiegłych” – powiedział PAP ornitolog, współpracujący z DPN w ramach monitoringu i obrączkowania zimorodków, Romana Kucharski.

Dodał, że podczas monitoringu młodych ptaków, które migrowały z terenu DPN udało się uzyskać kolejną, ciekawą informację o osobniku, który doleciał jesienią ub. roku aż nad Jezioro Balaton na Węgrzech.

Obserwacja ta przyniosła nową informację, gdyż jest to najbardziej południowy, jak dotąd kierunek migracji znad Drawy. Wcześniejsze dane o migrantach pochodziły z Niemiec, Holandii i Anglii.

Zimorodki nierozerwalnie są związane z czystą wodą obfitującą w ryby niewielkich rozmiarów oraz z nadrzecznymi, zalesionymi w linii brzegowej, stromymi piaszczystymi skarpami.

I takie właśnie warunki znajdują w Drawieńskim Parku Narodowym, m.in. nad rzekami: Drawą, Płociczną oraz Cieszynką. Obfitość pokarmu sprawia, ze okresie lęgowym rodzice zimorodków mają tu znakomite warunki do odchowywania młodych w norkach wydrążonych w nadrzecznych skarpach.

Zimorodki wielkością zbliżone są do szpaka. Należą do najpiękniejszych ptaków występujących w Polsce. Soczyste barwy ich piór sprawiają, że wyróżniają się tle innych skrzydlatych gatunków i przypominają raczej rajskie ptaki, niż te, które z reguły występują w naszej strefie klimatycznej.

Choć są niewielkimi, a przy tym bardzo szybkimi i zwinnymi stworzeniami, za sprawą błękitno – pomarańczowego ubarwienia łatwo je zauważyć, gdy lecą na taflą wody lub wzdłuż brzegu rzeki.

Nie mniej efektowny jest sposób zdobywania przez nie pokarmu. Najczęściej zimorodek siada na gałęzi i bacznie obserwuje pływające pod nim małe ryby. W dogodnym momencie momentalnie rusza do ataku pikując wprost na upatrzoną ofiarę, chwyta ja dziobem i uśmierca uderzeniem o gałąź, a potem połyka w całości.

Drawa w DPN jest jedną z rzek w kraju o największych zagęszczeniach populacji lęgowej zimorodka. Badania tych ptaków są tam prowadzone od 2011 roku i wchodzą w zakres monitoringu populacji zimorodka na terenie Pomorza prowadzonego od 1993 r. W latach 2011-2013 w samym DPN zaobrączkowano około 350 zimorodków.

Liczebność krajowej populacji szacuje się na 2,5-6 tys. par lęgowych. W pierwszym roku życia ginie ok. 80 proc. młodych. Ptaki te żyją do 4-5 lat, a osobniki starsze należą do wyjątków.

Polskie zimorodki spędzają zimę w nieco cieplejszych niż Polska rejonach Europy. Ich obecność notowano na zimowiskach w Anglii, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Chorwacji, Holandii, Czechach i Niemczech.

Zdjęcie: Tadeusz Baraniecki – galeria, strona internetowa