symbol paragraf

Akty prawne dotyczące ochrony przyrody

USTAWY

Ustawa o ochronie przyrody - z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Ustawa Prawo ochrony środowiska –  z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. 2006 Nr 129, poz. 902)

INFORMACJA O WEJŚCIU W ŻYCIE NOWELIZACJI USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (informacja z dnia 27.08.2014)

Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju - z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz. U. z dnia 11 września 2001 r.)

Ustawa o lasach - z dnia 28 września 1991 r. ( Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444)

Ustawa o zmianie ustawy o lasach - z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 222)

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78)

Ustawa z o ochronie roślin – dnia 18 grudnia 2003 r.(Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94)

Ustawa o ochronie zwierząt – z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724)

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  – z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493)

Ustawa Prawo łowieckie – z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713)

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji - z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070)

Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju – z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1051)

Ustawa o odpadach - z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21)

Ustawa z dnia  o zmianie ustawy o odpadach - 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 695)

 

 

Rozporządzenia Ministra Środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 6 października 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1348)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 81)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną   z dnia 9 lipca  2004 r.  (Dz.U. 2004 Nr 168, poz. 1764 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną z dnia 28 września 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 220, poz. 2237 )

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 z dnia 21 lipca
2004 r. (Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2313)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody z dnia 30 marca 2005 r.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rozporządzenie MRiRW w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z dnia 12 listopada 2001 r.  (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2004 r.)

Rozporządzenie MRiRW w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego    z dnia 20 lipca 2004 r.  Dz.U. 2004 Nr 172, poz. 1806

——————————————–

Jak załatwić sprawę >>>