Ł.Łukasik gęsi

EuroBirdPortal odkryje tajemnice ptaków w Europie

Cenne naukowe dane, które mogą być wykorzystane np. do mapowania rozmieszczenia poszczególnych gatunków ptaków i jego zmian, śledzenia tras migracji w zachodniej i środkowej Europie, tworzenia wykresów ze zmianami występowania gatunków w czasie (fenologią) poznamy dzięki EuroBirdPortal (EBP).

To projekt European Bird Census Council (EBCC) przygotowany we współpracy z 29 instytucjami działającymi w 21 krajach europejskich, także w Polsce. EuroBirdPortal gromadzi i analizuje dane z krajowych portali do zbierania obserwacji ptaków oraz projektów monitoringowych z poszczególnych państw.

Sukces projektowi zapewnia mobilizacja 100.000 obserwatorów, którzy wprowadzają 30 milionów obserwacji ptaków rocznie. To największe badania różnorodności biologicznej z udziałem obywateli w Europie. Dane z Polski przekazało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków korzystając z obserwacji wprowadzonych przez użytkowników portalu awibaza.pl. W kolejnych latach OTOP będzie wykorzystywał w tym celu dane z uruchomionego w maju tego roku portalu www.ornitho.pl, w którym już teraz zarejestrowanych jest blisko 600 obserwatorów ptaków.

eurobirdportal.org/pol/pl/

EuroBirdPortal udostępnia dynamiczne, animowane mapy pokazujące np. migracje poszczególnych gatunków. Zobacz zwiastun na https://youtu.be/-7KVhyt7Rsw

Obok: porównanie występowania jemiołuszki w sezonie 2011/2012 oraz 2012/2013.

Gabriel Gargallo, koordynator projektu EBP, powiedział: „EBP pozwoli nam lepiej poznać rozmieszczenie ptaków w czasie i przestrzeni w całej Europie, a tym samym przyczyni się do właściwego rozwiązania ważnych problemów związanych z ochroną ptaków i zarządzaniem ochroną przyrody”.

W przeciwieństwie do tradycyjnych projektów monitoringowych, które koncentrują się na metodycznym zbieraniu danych przez doświadczonych ornitologów, portal EBP działa w oparciu o dane uzyskiwane masowo, przez cały rok, ze wszystkich obserwacji ptaków wprowadzanych do baz danych on-line (jak ornitho.pl). Ogromna ilość tych danych uzyskana z szerokiego zasięgu geograficznego, dla dużej liczby gatunków, daje potężne możliwości do prowadzenia badań nad czasowym i przestrzennym rozmieszczeniem ptaków w skali całego kontynentu. Aby rozwinąć cały potencjał tych możliwości, celem EBP jest stworzenie wspólnej bazy oraz mechanizmów do udostępniania danych do analizy. W przyszłości EBP planuje wyświetlać dane w czasie rzeczywistym oraz opracować koncepcję modelowania umożliwiającego analizę zmian w występowaniu ptaków w odniesieniu do klimatu, sposobu użytkowania gruntów i innych istotnych czynników.

Premiera EuroBirdPortal (EBP) miała miejsce 5 czerwca 2015 r. w Brukseli, w ramach Zielonego Tygodnia 2015 (Green Week 2015), corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce ochrony środowiska organizowanej przez Komisję Europejską.

Portal EBP przestawia animowane, tygodniowe mapy występowania 15 gatunków ptaków w latach 2010-2013 (dane zagregowane dla kwadratów 30×30 km, dla poszczególnych pentad). W ciągu najbliższych sześciu miesięcy stopniowo zamieszczane będą dane dotyczące 50 gatunków oraz dane zebrane w 2014 roku. Użytkownicy będą mogli wybrać do porównania dwie animowane mapy: z rozmieszczeniem gatunków lub danymi klimatycznymi (temperaturą i opadami).

Więcej informacji:
Katarzyna Groblewska
Rzecznik prasowy OTOP
+ 48 500 239 648
katarzyna.groblewska@otop.org.pl