olsy niezgodzkie

Konwencja Ramsarska

Konwencja ramsarska (ang. Ramsar Convention on Wetlands) –to międzynarodowy układ dotyczącego ochrony obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Jest to 40 typów obszarów bagien, błot, torfowisk lub zbiorników wodnych; naturalnych lub sztucznych stałych lub okresowych, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, wraz z wodami morskimi.

Konwencja została podpisana 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego, sygnatariuszami było 18 państw. Konwencja obowiązuje do grudnia 1975 roku.

Dotychczas ratyfikowało ją 160 państw, które wyznaczyły 1994 obszarów. Najwięcej obszarów wykazanych w spisie konwencji ma Wielka Brytania, a największą powierzchnię tych obszarów – Kanada.

Co trzy lata odbywają się spotkania uczestniczących w konwencji państw, a siedziba organizacji mieści się w Szwajcarii w mieście Gland

Dolina Baryczy - ptasie królewstwo, fot. Teresa Podgórska
Dolina Baryczy – ptasie królewstwo, fot. Teresa Podgórska

Polska jest stroną konwencji od 22 marca 1978 r. i ma 13 obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu, o łącznej powierzchni 125.760ha:

Parki Narodowe:
1. Biebrzański,
2. Wigierski,
3. Poleski,
4. Narwiański
5. Słowiński

 

Rezerwaty przyrody:
6. Jezioro Łuknajno,
7. Jezioro Świdwie,
8. Jezioro Karaś,
9. Jezioro Siedmiu Wysp,
10. Słońsk (w Parku Narodowym „Ujście Warty”),
11. Jezioro Drużno,
12. Stawy Milickie
13. subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym.

Na Stawach Milickich, fot. Teresa Podgórska
Na Stawach Milickich, fot. Teresa Podgórska

2 lutego, w kolejne rocznice podpisania tego dokumentu obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł.
Za wdrażanie w Polsce postanowień konwencji ramsarskiej odpowiedzialny jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Więcej informacji:

Strona internetowa Konwencja Ramsarskiej:  www.ramsar.org

Generalna Dyrekcja ochrony Środowiska: Ochrona mokradeł

Ministerstwo Środowiska: Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

Serwis Internetowy poświęcony obszarom wodno-błotnym: www.bagna.pl