Kraska(Coracias garrulus )C.Korkosz

Źródło: OTOP

Kraska i jerzyk pod opieką

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków uruchamia w 2015 roku kolejne projekty związane z ochroną wybranych gatunków ptaków. Działania wspierać będzie firma Rhenus Data Office Polska prowadząca projekt CSR „ekoaktywni.com”. Pod szczególną opieką znajdą się kraska i jerzyk.

Pomóż kraskom wykarmić pisklęta

to projekt letniego dokarmiania kraski na Równinie Kurpiowskiej. Jeszcze w latach 70. żyło w Polsce około 1000 ptaków tego gatunku, dziś gniazduje u nas zaledwie 60 osobników.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które od 2010 roku jest zaangażowane w ochronę tego gatunku, wiesza dla kraski budki lęgowe, zabezpiecza je przed dostępem drapieżników oraz dostarcza pokarm w okresach jego niedoboru. Pozwala to krasce wyprowadzić lęgi nawet w czasie przedłużających się opadów deszczu lub innych niekorzystnych warunków pogodowych, które mogą być zagrożeniem dla piskląt. Kraska wyprowadza tylko jeden lęg w roku.

Film >>>

Więcej o projekcie: www.ochrona kraski.pl

Kraska; fot. Cezary Korkosz

 

Projekt: „Dom dla jerzyka, radość dla dzieci”

jest prowadzony w ramach kampanii edukacyjnej Spring Alive i obejmie instalację 10 budek lęgowych dla jerzyków na budynku wybranej szkoły. Budki – przygotowane w ramach warsztatów dla osób z autyzmem przez podopiecznych Ośrodka Dom i Praca, prowadzonego przez Fundację SYNAPSIS – zawisną na wiosnę, aby już w maju jerzyki mogły zakładać w nich gniazda.

Jerzyk całe życie spędza w powietrzu. Po wylocie z gniazda nie siada na ziemi, śpi krążąc wysoko nad ziemią. Do Polski przylatuje na początku maja a już w sierpniu leci na zimowiska w tropikalnej Afryce. Gniazduje w koloniach, a gniazda zakłada na budynkach, wysokich blokach, kominach, w szczelinach murów, otworach wentylacyjnych, pod dachówkami, w stropodachach i za rynnami.

jerzyki, fot. Teresa Podgórska
jerzyki, fot. Teresa Podgórska

 Więcej informacji:

Katarzyna Groblewska
Rzecznik prasowy OTOP
+ 48 500 239 648
katarzyna.groblewska@otop.org.pl

***

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1990 roku organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc w których żyją. OTOP jest polskim przedstawicielem w międzynarodowej sieci organizacji ochrony ptaków, BirdLife International.
www.otop.org.pl

Spring Alive to organizowany w 54 krajach Europy, Afryki i Azji Środkowej projekt edukacyjny BirdLife International. Skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, ale biorą w nim udział wszystkie osoby zafascynowane fenomenem ptasich migracji. Uczestnicy akcji obserwują i notują na platformie www.springalive.net przylot pięciu wybranych gatunków ptaków: bociana białego, jaskółki dymówki, kukułki, jerzyka i żołny. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji Mitsubishi.

Rhenus Data Office Polska to spółka należąca, w ramach Grupy Rethmann, do europejskiego lidera branży zarządzania dokumentami i informacją, Rhenus Office Systems GmbH. Oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorstw w obszarze zarządzania procesami obiegu dokumentów i informacji, w tym niszczenia dokumentów i innych nośników informacji, przez co wnosi znaczący wkład w ochronę środowiska naturalnego.
Od stycznia 2015 roku prowadzi program CSR o nazwie „Ekoaktywni.com”, w ramach którego klienci firmy zbierają punkty, które mogą przeznaczyć na wspieranie działań realizowanych przez OTOP i SYNAPSIS.
www.rhenus-data.pl

Fundacja SYNAPSIS od 1989 roku realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Prowadzi cztery placówki: ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny, przedszkole terapeutyczne, ośrodek informacyjno-prawny oraz przedsiębiorstwo społeczne wraz domem treningowym dla dorosłych, czyli Ośrodek Dom i Praca. Placówka dla dorosłych daje możliwość rozwoju zawodowego oraz zapewnia rehabilitację i terapię osobom z autyzmem.
www.synapsis.org.pl