las

Lasy w liczbach

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)  zobowiązała Lasy Państwowe do corocznego sporządzania raportu o stanie lasów w Polsce. Jest on opracowany na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyk międzynarodowych

Lasy Państwowe wydają również broszurę będącą skrótem tego raportu.

„Lasy w Polsce 2012” to dane statystyczne dotyczące stanu za rok 2011

Poniżej prezentujemy kilka ciekawych informacji.

Powierzchnia gruntów leśnych. Źródło: Leśnictwo 2012, GUS
Powierzchnia gruntów leśnych. Opracowanie własne na podstawie: Leśnictwo 2012, Rocznik statystycznyGUS

Lesistość według województw

Lesistość Polski w 2011 r. Rys. Lasy Państwowe
Lesistość Polski w 2011 r. Rys. Lasy Państwowe

Porównanie lesistości Polski i innych krajów Europy

Lesistość Europy. Źródło: Raport o stanie lasów na podstawie SoEF 2011
Lesistość Europy. Źródło: Raport o stanie lasów na podstawie SoEF 2011

Skład gatunkowy polskich lasów

Skład gatunkowy i klasy wieku polskich lasów. Opracowanie własne na podstawie Leśnictwo 2012, Rocznik statystyczny GUS
Skład gatunkowy i klasy wieku polskich lasów. Opracowanie własne na podstawie Leśnictwo 2012, Rocznik statystyczny GUS

 

Więcej informacji w publikacjach:

Raport o stanie lasów w Polsce 2011

Broszura „Lasy w Polsce 2011″

Broszura „Lasy w Polsce 2012″

Leśnictwo 2013  Rocznik statystyczny  GUS

Lasy Państwowe – RAPORTY I PROGNOZY