śmieci na szczycie Ślęży, fot. Teresa Podgórska

Nie wyrzucaj śmieci gdziekolwiek

Odpady to wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany 1)

śmieci na szczycie Ślęży, fot. Teresa Podgórska
śmieci na szczycie Ślęży, fot. Teresa Podgórska

Sezon urlopowy. Więcej podróżujemy, odpoczywamy w plenerze. I niestety  przy okazji „produkujemy” śmieci. Znaczna liczba turystów zostawia te śmieci, tam gdzie odpoczywali. Niestety, nie zawsze są w tych miejscach kosze na śmieci i wówczas porzuca się butelki (plastikowe i szklane), puszki,  różne opakowania, resztki jedzenia i inne, gdzie popadnie, w lesie, pod krzakiem na polanie, przez okna samochodu na pobocze drogi.

Czy to możliwe, że w dzisiejszych czasach ludzie nie wiedzą, że te rzeczy rozkładają się latami !! Są szkodliwe dla środowiska, ludzi, zwierząt. To już wiedzą dzieci w przedszkolu i podstawówce. Jestem pewna, że każdy jest tego świadomy, ale ci co to robią liczą chyba  na to, że ktoś to za nich sprzątnie.

Niestety bardzo częste są przypadki, kiedy ktoś świadomie własne śmieci, te powstałe w gospodarstwie domowym,  z premedytacją wywozi w miejsca do tego nieprzeznaczone – do lasu, lub na tzw. dzikie wysypiska.

Powody dla których nie wolno wyrzucać śmieci gdziekolwiek

1. Podczas rozkładu odpadów dochodzi do chemicznego i mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, zagrażając lokalnym ujęciom wody pitnej, nawet w bardzo oddalonych miejsc od dzikiego wysypiska. Wysypiska legalne mają specjalnie przygotowane podłoże, wyłożone np. kilkoma warstwami foli i żużlu

2. Dzikie wysypiska zaburzają ekosystemy leśne.

3. Dzikie wysypiska są:

Co możemy znaleźć w lesie lub na dzikich wysypiskach

———————-

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
  2. www.kns.uksw.edu.pl/