Foto: Rafał Szkopiński

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Nietoperze przyleciały już na zimowisko do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Mimo ciepłej, jesiennej pogody nietoperze przyleciały już do największego zimowiska w Polsce znajdującego się w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU) w Lubuskiem.

Licząca ok. 30 km sieć korytarzy i hal z unikatowymi warunkami mikroklimatycznymi stanowi co roku schronienie dla nawet 38 tys. tych ssaków.

„Nietoperze jeszcze nie zapadły w typową zimową hibernację. Powoli szykują się do snu zimowego, ale jeszcze pozostają aktywne. Jeżeli noc jest ciepła, wylatują na nocne łowy w celu zwiększenia ilości tłuszczu niezbędnego do przezimowania” – powiedział PAP dyrektor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie k. Międzyrzecza Leszek Lisiecki.

Dodał, że w rejonie MRU jest jeszcze niewiele osobników gatunków preferujących chłodniejsze miejsca, takich jak mopek zachodni czy gacek brunatny. Dla nich jest jeszcze za ciepło na przygotowania do hibernacji.

Foto: Rafał Szkopiński
Foto: Rafał Szkopiński

Niedługo nietoperze spowolnią jednak swoje czynności życiowe i hibernując przeczekają najtrudniejszy dla nich okres mrozów i niedostatku pożywienia. Cały system podziemi z wyjątkiem całorocznych tras w Pniewie (tam można zimą obserwować nietoperze) jest już zamknięty dla ruchu turystycznego, żeby nie niepokoić tych rzadkich i chronionych zwierząt. Tak będzie do połowy kwietnia przyszłego roku.

W przypadku hibernujących nietoperzy nawet niewielkie zmiany temperatury czy hałas powodowany obecnością ludzi może być zagrożeniem. W tym okresie wybudzenie oznacza dla tych zwierząt utratę dużej ilości energii, bez której mogą nie przetrwać do wiosny.

Naukowcy obserwują obecnie przemieszczanie się nietoperzy w podziemiach, wypatrując będących rzadkością osobników leucystycznych z białymi łatkami na futerku i błonach lotnych lub całkiem białych.

„Nie są to albinosy, gdyż nie mają czerwonych oczu. Nietypowo ubarwione osobniki to prawdziwa rzadkość. Z obserwacji z obszaru Polski wynika, że tylko jeden nietoperz na kilka tysięcy osobników jest nietypowo ubarwiony” – wyjaśnił Lisiecki.

W systemie podziemnych i naziemnych obiektów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego zazwyczaj zimuje dziewięć gatunków nietoperzy, które przylatują z różnych rejonów zachodniej Polski i wschodnich Niemiec, nawet z odległości 200 km. Najliczniejszy jest nocek duży. W 2015 roku w podziemiach odnotowano ponad 29 tys. nietoperzy tego gatunku.

Obejmujący większą część poniemieckich fortyfikacji rezerwat „Nietoperek” jest najważniejszym zimowiskiem nietoperzy w Polsce i jednym z ważniejszych w Europie. W pierwszej połowie stycznia chiropterolodzy z Polski i zagranicy organizują coroczną akcję liczenia hibernujących tam nietoperzy. (PAP)